Komend seizoen semiprofessionele scheidsrechters én videoref die kan ingrijpen in eerste klasse
Foto: Photo News

Vanaf komend seizoen zal er een semiprofessionalisering zijn van de scheidsrechters in de Belgische hoogste klasse en zullen videorefs in 48 matchen kunnen ingrijpen. Dat maakten Pierre François, Koen De Brabander en Johan Verbist, de grote bazen van de Pro League, de voetbalbond en de scheidsrechters, donderdag bekend op een persconferentie. Dit alles kadert in een vijfpuntenplan om het niveau van de refs in het Belgische voetbal te verbeteren.

Wat betreft de semiprofessionalisering van de scheidsrechters kwam het eind vorig jaar al tot een principeakkoord tussen de KBVB en de Pro League. “We werken momenteel aan een kader om dat uit te werken en daarin is er veel overleg met het strategisch bureau, de Pro League en de scheidsrechters”, vertelde Koen De Brabander. Midden maart moet het plan voorgesteld worden op de lentestage van de scheidsrechters, pas komend seizoen volgt de toepassing. In een eerste fase wordt er gemikt op zes à acht semiprofessionele scheidsrechters, die dus halftijds aan de slag kunnen en zich zo meer kunnen concentreren op hun werk als scheidsrechter. “Voor sommigen wordt het moeilijk om te kiezen tussen hun huidige beroepsleven - zoals ref Bart Vertenten die in het dagelijks leven arts is - en een semiprofessionele functie als scheidsrechter. Het is aan hen om te beslissen”, aldus De Brabander.

De Pro League steunt het plan en wil nu een budget opstellen waarin er gewerkt kan worden. “We zijn op het moment gekomen om het hele proces wat te versnellen”, verklaarde Pierre François. “Semiprofessionele scheidsrechters kosten geld en de lasten moeten mee door de Pro League gedragen worden.”

Videorefs zullen kunnen tussenkomen in 48 matchen

Daarnaast komt er volgend seizoen ook een online testfase van de videorefs. De KBVB bereikte daar vorig jaar al een akkoord voor met de IFAB (International Football Association Board), het orgaan dat beslist over de regels van de sport, om ook in de Belgische competitie tot een testfase van de videoscheidsrechters over te gaan. In onder meer Nederland en Duitsland loopt het project al een tijdje. Dit seizoen gebeuren er in een pilootproject veertig offlinetesten: een videoscheidsrechter analyseert in een busje buiten het stadion de wedstrijdbeelden, maar komt nooit tussenbeide. Hij heeft dus geen impact op het wedstrijdverloop. Dat verandert komend seizoen in 48 wedstrijden, want dan is er wel communicatie tussen de videoscheidsrechter en de ref op het veld.

Na het seizoen 2017-2018 volgt er een evaluatie van het pilootproject door de IFAB en kunnen de voor- en nadelen van het systeem bekeken worden. De verwachting is dat in de zomer van 2018 de uiteindelijke beslissing valt of de IFAB het systeem wereldwijd zal implementeren. Als leverancier voor de technologie in België is het Canadese bedrijf Evertz aangesteld. Momenteel zijn er in ons land met Kris Bellon, Christophe Delacroix, Yves Marchand en Tim Pots vier ex-scheidsrechters een opleiding tot videoscheidsrechter aan het volgen.

Net als bij de gedeeltelijke semiprofessionalisering van de scheidsrechters wordt er ook voor de financiering van dit project op de Pro League gerekend. “De testfase voor dit en komend seizoen zal grotendeels door de Pro League betaald worden”, bevestigde CEO Pierre François. “Al blijft de Pro League wel oplettend voor het verloop van de testfase. 48 wedstrijden met een livetest betekent ook dat er meer dan 200 wedstrijden zonder videoscheidsrechter gespeeld worden. We zullen er bovendien op toekijken dat de 48 wedstrijden gelijkmatig verdeeld worden onder de zestien eersteklassers.”

Overleg met hoofdref

Concreet worden er bij de wedstrijden in kwestie vijf tot twaalf camera’s rond het terrein opgesteld, waarvan de beelden worden doorgestuurd naar zeven schermen waarover de videoscheidsrechter beschikt. Indien nodig kan hij vervolgens beslissen om het beeld met de beste invalshoek op de fase door te sturen naar de scheidsrechter, die langs de kant van het veld de fase kan bekijken. De videoscheidsrechter, de referee, de lijnrechters en de vierde ref staan met een audioverbinding met elkaar in contact. Enkel de hoofdscheidsrechter mag aan de kant van het terrein de beelden bekijken, de eindbeslissing ligt dus altijd in zijn handen.

In de testperiode zijn er vier fases waarin de videoscheidsrechters tussenbeide mogen komen. Bij het al dan niet toekennen van doelpunten, beslissingen in verband met strafschoppen, incidenten met een rode kaart als gevolg en tot slot wanneer er een verkeerde speler bestraft werd. Bij feitelijke beslissingen - zoals kijken of een doelpunt al dan niet geldig is - is er geen assistentie op het veld nodig en kan de videoscheidsrechter dus zelf de knoop doorhakken.

Actieve rol ex-refs Verbist en De Bleeckere

Het vijfpuntenplan werd opgesteld na de discussie over scheidsrechterlijke missers in de eerste seizoenshelft. Eind december werd er door het Uitvoerend Comité beslist om een strategisch comité op te richten, dat zich moet bezighouden met de organisatie en het beleid van de arbitrage. Daarin zetelen voorzitter François De Keersmaecker en Gérard Linard als vertegenwoordigers van het Uitvoerend Comité en vier afgevaardigden van de vleugels: David Delferière van de Franstalige vleugel ACFF, Benny Mazur van Voetbal Vlaanderen, Koen De Brabander van de KBVB en Pierre François van de Pro League. Daarnaast maakt ook Johan Verbist deel uit van het comité. Als hoofd van de arbitrage komt Verbist voltijds in dienst van de KBVB, tot voor kort was hij slechts halftijds aan de slag. De ex-scheidsrechter kan zich voortaan fulltime inzetten voor het beleid en de ondersteuning.

Ook voor Frank De Bleeckere is er een belangrijke rol binnen het arbitragesysteem weggelegd. Nadat hij in juli 2015 de laan werd uitgestuurd, was hij sinds eind vorig jaar weer als coach van de Belgische scheidsrechters aan de slag. Nu krijgt de voormalige topscheidsrechter een zitje in het expertenpanel voor de begeleiding van jonge talenten en wordt zijn expertise aangewend voor de semiprofessionalisering van de scheidsrechters. De prestaties van de scheidsrechters worden voortaan beoordeeld door een technische commissie, met daarin Michel Piraux, Marcel Van Elshocht en Roland Van Nylen.

De langetermijndoelstelling van het vijfpuntenplan is om in 2020 meer hooggekwalificeerde Belgische scheidsrechters in de UEFA-lijst te hebben. Om het niveau van de refs in de lagere afdelingen op te krikken, wordt er momenteel overleg gepleegd met de twee vleugels.