Gouverneur schorst belastingverlaging in Dilbeek

De Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte schorst de verlaging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1.275 tot 1.175 zoals die door de gemeenteraad van Dilbeek op 22 november 2016 was goedgekeurd.

Het besluit werd voorgesteld en goedgekeurd door de oppositiepartijen Open Vld en UF, die sinds de overstap vorig najaar van CD&V-er Jos Crabbe naar Open Vld over een meerderheid beschikken in de gemeenteraad.

In zijn besluit motiveert gouverneur De Witte de schorsing door te wijzen op de verschillende vormgebreken die het besluit vertoont. Zo wordt er niet verwezen naar het voorgaande besluit van 29 januari 2013 waarin beslist werd om de opcentiemen te verhogen tot 1.275, waardoor dit niet wordt opgeheven. Ook stipuleert het besluit niet voor welke aanslagjaren het verlaagde tarief geldt en ontbreekt ook een definiëring van de grondslag van de belasting, met name dat deze wordt geheven op de door het Vlaams Gewest geheven onroerende voorheffing.

Burgemeester Willy Segers (N-VA), die een coalitie leidt van N-VA, CD&V-DNA en Groen-sp.a, uitte indertijd felle kritiek op deze beslissing omdat de oppositiepartijen niet aangeven op welke manier de gemeente het verlies van circa 1,3 miljoen euro per jaar dienden op te vangen. Tijdens de gemeenteraad van eind december legde de bestuurscoalitie daarom een ongewijzigd budget voor 2017 voor en een agendapunt waarin de verlaging van de opcentiemen terug ongedaan gemaakt werd. Omdat beide punten werden weggestemd, heeft Dilbeek geen begroting voor 2017 en moet het voorlopig besturen met voorlopige twaalfden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig