‘Te vroeg om kernafval te bergen’
Foto: Photo News

Groen en Ecolo waarschuwen de regering om niet nu al een beslissing te nemen over de berging van het kernafval.

Het Niras (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) is er al langer voorstander van om het hoogradioactief afval van de Belgische kerncentrales meer dan tweehonderd meter diep te begraven in weinig verharde klei. 

Het instituut zet nu druk op de federale regering met een ontwerp van Koninklijk Besluit waarmee zij de regering haar optie wil laten vastleggen. 'Wij hebben nood aan een beslissing', klinkt het bij Niras. 'De berging wordt sowieso een proces van tientallen jaren. Er zulle nog veel beslissingen moeten volgen, maar we moeten nu kunnen beginnen.'

Maar de federale regering hapt niet onmiddellijk toe. Over het principe van berging is de regering het wel eens, maar waar dat moet gebeuren wil ze nog niet bepalen.

Berging

Voor Groen en Ecolo is het ook te vroeg om zich al over de optie berging van het afval uit te spreken. Ze vragen een studie over alle mogelijkheden, bijvoorbeeld ook de optie om het afval voorlopig aan de oppervlakte of ondiep te begraven, zodat de behandeling regelmatig kan worden aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten.

De opslag in dieperliggende kleilagen is definitief, met de ondiepe opslag zou er om de 100 tot 300 jaar opnieuw over de opslag beslist moeten worden. ‘Er bestaat geen enkele geldige reden om overhaast te werk te gaan en een beslissing vast te leggen zolang nog niet alle pistes volledig verkend zijn’, zegt Groen-fractieleider Kristof Calvo.

Hij verwijst naar een opslagfaciliteit op grotere diepte in de VS, die bedoeld was om kernafval tienduizenden jaren lang te beschermen. Daar brak in 2014 een brand uit, wat bewijst dat de techniek van diepe opslag niet op punt staat.

Intussen willen de groenen een grotere financiële verantwoordelijkheid van de huidige operatoren van de kerncentrales voor het afval dat ze produceren. De miljarden die daar nu voor zijn opzijgezet, zijn voor hen onvoldoende.

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig