Vlaams Belang zal zich verzetten tegen elke nieuwe moskee
Foto: VUM

Vlaams Belang wil niet dat er nog moskeeën worden erkend door de Vlaamse overheid en stelt gerechtelijke stappen in het vooruitzicht als dat toch gebeurt.

Minister van Justitie Koen Geens bracht een positief advies uit voor de erkenning van twintig nieuwe moskeeën, bleek eerder deze week. Voor 23 andere erkenningsdossiers is er nog geen advies. Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) kreeg intussen inzage in de dossiers van staatsveiligheid en vraagt nu advies aan de gemeenten en provincies. Als aan alle voorwaarden, ook de Vlaamse, is voldaan geeft ze haar fiat.

“We hebben altijd gezegd dat het beter is om een erkende moskee te hebben waar je controle kan op uitoefenen, dan een niet erkende”, argumenteert haar kabinet.

Vlaams Belang ziet in het erkennen van de moskeeën echter geen oplossing voor de strijd tegen radicalisering. “In ieder geval bewijst het aanslepen van de procedure andermaal dat er zich bij veel moskeeën een fundamenteel veiligheidsrisico stelt en dat de grens tussen een - wat dan heet - gematigd islamitisch discours en fundamentalisme flinterdun is”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens.

Als er toch nog moskeeën worden erkend wil Vlaams Belang op basis van de openbaarheid van bestuur alle dossiers opvragen. De partij wil de erkenningen op Vlaams en op lokaal niveau trachten te voorkomen of desnoods voor de rechtbank aanvechten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig