Wie honger heeft, leeft langer
Foto: Getty Images/iStockphoto

Wie weinig eet (zonder zichzelf uit te hongeren) kan langer leven. Alvast in het geval van apen – en waarschijnlijk ook mensen.

Veel minder eten verlengt tóch het leven van apen. Daar was lang twijfel over omdat twee experimenten tegengestelde uitkomsten hadden. De onderzoekers van de experimenten hebben hun resultaten nu naast elkaar gelegd.

Minder eten beschermt de apen ook tegen kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en ouderdomsziekten. Het gaat om ongeveer 20 tot 30 procent minder calorieën dan in een aanbevolen dieet. Dag in, dag uit. Weinig, maar niet zo weinig dat het tot ­ondervoeding leidt.

Dat beeld rijst op uit een nieuwe, gezamenlijke analyse van twee afzonderlijke experimenten met in totaal 197 makaken (resusaapjes). Tot nu toe vlogen de onderzoekers van beide proeven elkaar in de haren vanwege tegenstrijdige resultaten, maar nu verscheen een gezamenlijk artikel in Nature Communications.

Apen zijn ook mensen

Magere makaken die 30 procent minder calorieën kregen dan de aanbevolen gezonde hoeveelheid, leefden ongeveer drie jaar langer dan de meer­eters. Als dat ook voor mensen geldt, kan een zeer schraal etend mens ongeveer tien jaar langer leven. Dat mag best een dieet met behoorlijk veel suiker en vet zijn.

De onderzoekers schrijven zelf dat de vergelijking tussen makaken en mensen opgaat: ‘Gezien de duidelijke parallellen tussen mensen en makaken lijkt het erg waarschijnlijk dat de gezonde effecten van caloriebeperking ook in mensen te zien zullen zijn.’

Het lijkt er wel op dat je kinderen niet moet belasten met caloriebeperking. Bij de onvolgroeide apen die op zo’n dieet met minder calorieën werden gezet, ging het nogal eens mis. Sommige overleden jong. Dat is een verschil tussen apen en knaagdieren, concluderen de onderzoekers. Knaagdieren leven wel duidelijk langer als ze al jong op een karig dieet worden gezet.

Blijft de vraag: hoe leuk is het om op deze manier je leven te verlengen, en is het je dat waard? Een vraag die je niet kunt beantwoorden met onderzoek bij apen.