Vertragingsmanoeuvres van Gentse CD&V om circulatieplan uit te stellen
Foto: Marc Soubron

De Gentse CD&V wil dat het nieuwe circulatieplan, dat vanaf 3 april ingevoerd wordt, met één jaar wordt uitgesteld. Haar motie die maandag op de Gentse gemeenteraad wordt besproken, krijgt steun van Vlaams Belang en wellicht ook van N-VA.

CD&V-fractieleider Veli Yüksel meent dat de randvoorwaarden voor de invoering niet zijn vervuld. “Zowel schepen Watteeuw als andere leden van het college hebben herhaaldelijk gezegd dat ze het plan niet zullen invoeren zolang de noodzakelijke randvoorwaarden niet zijn vervuld”, zegt fractieleider Yüksel.

De partij merkt onder meer op dat de beloofde nieuwe P+R’s nog niet zijn ingericht, de shuttlediensten nog niet aanbesteed zijn, net als traagrijdende busjes in het voetgangersgebied. Voorts is de aanpak van een aantal verkeersknooppunten, de Sint-Lievenspoort en de Bijloke, niet meer dan “cosmetische opsmuk” en vreest CD&V dat niet afgewerkte wegenwerken chaos zullen creëren.

Geen draagvlak

CD&V vindt ook dat het draagvlak onvoldoende groot is, en verwijst daarbij naar affichecampagnes en het boegeroep afgelopen zondag op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de stad Gent. Veli Yüksel wijst tot slot ook naar een recente Voka-enquête, waarbij onder meer 7 op de 10 deelnemers van mening was dat de situatie zal verslechteren voor wie in Gent werkt of een kort bezoek aflegt, en één op drie deelnemende ondernemers een verhuis overweegt.

De motie krijgt alvast steun van Vlaams Belang. “We steunen de motie omdat het beter is om het plan uit te stellen dan in te voeren”, zegt fractieleider Johan Deckmyn. “We verschillen wel van mening met CD&V omdat wij tegen het plan zijn. Dat er een nieuwe mobiliteitsvisie moet komen, daar hebben we geen probleem mee, maar het mag geen visie zijn die gebaseerd is op ideologie. In die zin willen we geen uitstel, maar een afstel.”

De grootste oppositiepartij, N-VA, moet nog intern afstemmen, maar fractieleider Siegfried Bracke denkt de motie wel te steunen. “We zijn niet voor het plan, zoals bekend, maar we denken wel dat er iets moet gebeuren. Zoals altijd gezegd moeten eerst de randvoorwaarden vervuld zijn, en vervolgens de rest.” Onder de noemer “IntelliGent Mobiel” verzamelt N-VA, samen met een aantal andere initiatiefnemers, 30.000 handtekeningen om een referendum af te dwingen over het referendum. Een uitstel van invoering zou dat referendum politieke betekenis kunnen geven, want zelfs al worden op korte termijn alle handtekeningen binnengebracht, een organisatie van het referendum voor de invoering is niet meer haalbaar.

De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) reageert later op de dag.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig