‘Geschokte’ Di Rupo pleit voor totale decumul
PS-voorzitter Elio Di Rupo is ‘profondément choqué’. Foto: BELGA

PS-voorzitter Di Rupo pleit voor een complete scheiding tussen politiek en het bedrijfsleven en intercommunales. De stroom onthullingen droogt evenwel niet op.

‘Profondément choqué’ is Elio Di Rupo. Dat zei de PS-voorzitter vanochtend op RTL naar aanleiding van het Publifin-schandaal dat een maand geleden aan het licht kwam. Daarbij werden jarenlang zitpenningen uitgekeerd aan lokale mandatarissen in raden van de intercommunale, zonder dat ze hoefden op te dagen.

Di Rupo behoudt niettemin het volle vertrouwen in minister van Lokale Besturen Paul Furlan (PS). Die moest zich gisteren verantwoorden voor het Waals parlement nadat eerder deze week zijn adjunct-kabinetschef moest opstappen omdat hij zelf in de hele affaire betrokken was. Le Vif meldt intussen ook dat de partner van Furlan op zijn kabinet werkt, terwijl dat nergens staat aangegeven. 

Ondanks de grote schok, moeten de partijen toch op de hoogte geweest zijn, schrijft La Libre vandaag. Zowel PS als CDH geven daar toe dat een deel van de vergoedingen die de lokale mandatarissen opstreken bij Publifin naar de partijkas terugvloeide. Het ging in beide gevallen om 10 procent, waardoor de partijen konden weten om welke totaalbedragen het ging. 

Nadat eerder al CDH een rist maatregelen voor meer transparantie aankondigde, onder meer het voorstel om alle bijeenkomsten van de raden bij intercommunales openbaar te maken, doet nu ook Di Rupo zijn duit in het zakje. Vaste (maandelijkse) vergoedingen, los van de prestaties, kunnen niet meer. ‘Als er een vergoeding is moet er ook werk geleverd worden. En het moet proportioneel zijn. Er moet ook een duidelijke, openbare aangifte zijn van alle inkomsten.’ Di Rupo wil ook een plafond aan dergelijke inkomsten.

Complete decumul

Ook een complete decumul zit in de PS-voorstellen. ‘Als men burgemeester of schepen is zou men niet tegelijk ook baas mogen zijn van een onderneming. Zeker niet als het een onderneming is die werkt met publieke middelen.’ Daarmee komt onder meer Stéphane Moreau (PS) in beeld. Die is niet alleen een van de grote namen bij Publifin, maar ook PS-burgemeester van Ans, de gemeente waar hij wijlen Michel Daerden (PS) van de troon stootte.

Het gaat om een ingrijpend voorstel, maar voor de PS is de hele affaire dan ook een compleet rampscenario. Ook CDH en MR waren betrokken bij Publifin, maar als grootste partij, die ook de Waalse regering leidt, loopt de Parti Socialiste zonder meer de grootste schade op. Meer dan tien jaar na de schandalen in Charleroi is de Waalse politiek er nog altijd niet in geslaagd om schoon schip te maken.

De communistische PTB van Raoul Hedebouw hoeft zelfs niet te communiceren om als winnaar uit dit schandaal te komen. Ongetwijfeld de reden waarom Di Rupo ‘iedereen eraan wil herinneren dat de PS de partij is van de fiscale rechtvaardigheid, die wil dat de mensen deftige inkomens hebben en die wil dat de grootste vermogens bijdragen. Het is dus onvoorstelbaar dat sommigen grote bedragen opstrijken om zo goed als niets te doen.’

‘Elke dag belangenconflicten’

Op RTBF was vanochtend Waals MR-fractieleider Pierre-Yves Jeholet te gast. Die 'decumul total' ziet hij helemaal zitten, hoewel hij beseft dat zoiets ook binnen zijn partij gevoelig is. Maar toch heeft de regering volgens hem nog altijd niet begrepen hoe nefast dit dossier is voor het vertrouwen in de politiek. ‘Ik ben zeer verbaasd over het stilzwijgen van Paul Magnette (PS). De regering begrijpt niet in wat voor een crisis we ons hier bevinden. De partner van minister Furlan zou samen met hem werken. De helft van het schepencollege van Thuin (waar Furlan al jarenlang titelvoerend burgemeester is, nvdr.) werkt op zijn kabinet. Er zijn elke dag belangenconflicten.’ Hij blijft erbij dat Furlan niet de baas kan.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig