Amnesty waarschuwt ook ons land voor gevolgen antiterreurbeleid
Foto: BELGA

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International waarschuwt ook ons land voor de impact van de maatregelen die de voorbije jaren zijn genomen in de strijd tegen terrorisme. Volgens Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, is België 'niet immuun' voor de Europese trend waarbij fundamentele rechten en mensenrechten onder druk komen te staan.

Amnesty publiceerde dinsdag een rapport over de antiterreurmaatregelen in veertien Europese landen, waaronder België.
In het zeventig pagina's tellende rapport Dangerously disproportionate: The ever-expanding national security in Europe schrijft Amnesty hoe de maatregelen doorheen heel Europa 'de rechtsorde aantastten, de uitvoerende macht uitbreidden, het rechterlijk toezicht inperkten, de vrijheid van meningsuiting beperkten en mensen blootstelden aan ongecontroleerde massa-surveillance door de overheid'. Vooral buitenlanders, en religieuze en etnische minderheden worden daardoor getroffen.

Amnesty onderzocht in totaal acht thema's, vier ervan bevond de mensenrechtenorganisatie problematisch voor ons land. Zo vindt Amnesty dat de nieuwe wetgeving rond het aanzetten tot terrorisme de vrijheid van meningsuiting inperkt. De nieuwe wetgeving bepaalt dat niet langer moet aangetoond worden dat de uitspraak effectief het risico op een terrorismegerelateerde daad vergroot. Nieuwe, meer verregaande voorstellen willen zelfs apologie of het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken.

'Wij keuren dergelijke uitspraken uiteraard af, maar vinden het beter daar anders tegen op te treden', zegt De Graeve.
De (geplande) verlenging van de aanhoudingstermijn is dan weer een aantasting van het recht op vrijheid, de dataretentiewet tast het recht op privacy aan. De mogelijkheid om de (dubbele) nationaliteit te ontnemen van al wie in de loop van zijn leven Belg werd, doet tot slot bezorgdheid ontstaan over 'tweederangsburgerschap'. Bovendien vindt Amnesty dat wetgeving veel te snel door het parlement wordt gejaagd.

'Mensenrechten en veiligheid sluiten elkaar niet uit'

'België is niet immuun voor de Europese trend', zegt De Graeve. 'We zien dit rapport als een waarschuwing om niet verder af te glijden. De overheid moet goed de impact nagaan van het beleid, ook van toekomstige maatregelen. Het volstaat om te zien hoe het er in andere landen aan toe gaat: in Spanje werden poppenspelers vervolgd omdat ze een satire brachten op de ETA (de Baskische afscheidingsbeweging die op de Europese terreurlijst staat, red).'

Amnesty herhaalt ook zijn oproep om het al langer aangekondigde mensenrechteninstituut nu eindelijk vorm te geven. Dat instituut moet de opdracht krijgen om de impact van het beleid op de mensenrechten te waarborgen. 'Ons rapport bevat veel aanbevelingen die mensenrechten en veiligheid met elkaar helpen combineren.'

Volgens Amnesty is het huidige beleid niet nodig om terrorisme te voorkomen. 'Veiligheid en mensenrechten hoeven elkaar niet uit te sluiten', zegt De Graeve. 'Een terroristische aanslag, met burgers als doelwit, is evenzeer een aanslag op de mensenrechten. Maar we kunnen ons daartegen ook wapenen zonder fundamentele vrijheden en mensenrechten in te perken. Een sterk veiligheidsapparaat, gestoeld op goed politie- en inlichtingenwerk, is waar wij voorstander van zijn.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig