Groot-Brittannië wil geen Brexit waarbij het land ‘half in en half uit’ de EU staat. Dat heeft de Britse premier Theresa May in een toespraak over hoe ze de Brexit wil aanpakken gezegd. Het Verenigd Koninkrijk kan niet in de eenheidsmarkt blijven, bevestigde May. Wel pleit ze voor een nauwe samenwerking.

Dat de Britse premier voor een harde Brexit kiest, was al duidelijk. In haar speech zei May aan de andere EU-lidstaten dat Groot-Brittannië met hen ‘zo vrij mogelijk’ handel wil drijven, maar dat haar land niet met een been binnen en buiten de EU zal staan. ‘We zoeken geen model dat andere landen reeds genieten’, klinkt het. ‘We willen ons niet vasthouden aan stukjes lidmaatschap als we vertrekken.’

De Britse premier zei dat haar land de eenheidsmarkt wil verlaten, maar dat Groot-Brittannië de 'grootst mogelijke toegang' zal zoeken. Ze had ook al gezegd dat ze klaar is om te vertrekken uit de Europese douane-unie (waardoor haar regering zelf vrijhandelsakkoorden kan afsluiten met internationale handelspartners). Wel wil ze een douane-akkoord met de EU en zo een tariefvrije toegang tot de Europese markt. Dat kan een gedeeltelijk lidmaatschap van de douane-unie betekenen. En ze wil ook niet meer onderworpen zijn aan het Europees Hof van Justitie.

EU

May probeerde haar Europese partners ook gerust te stellen. Met de Brexit wil het land de klok niet terugdraaien, zei ze. De premier benadrukte dat haar land niet wil dat de EU uiteenvalt. 'Dat is niet in het belang van Groot-Brittannië. We zullen betrouwbare partners, bondgenoten en vrienden blijven.'

Ze pleit voor een nieuw partnerschap gebaseerd op gezamenlijke belangen en waarbij het Verenigd Koninkrijk zijn soevereiniteit herstelt. Zo wil ze blijven samenwerken in verband met criminaliteit, terrorisme en buitenlandse zaken. EU-burgers blijven welkom.

May heeft eerder beloofd dat ze voor einde maart ‘artikel 50’ zal activeren, waarna de gesprekken met de 27 overblijvende lidstaten kunnen beginnen. Het Britse Hoger- en Lagerhuis zullen het akkoord moeten goedkeuren, zei de Britse premier, die verwacht dat de onderhandelingen met de EU hard zullen zijn.

Kansen

De Brexit wil de Britse regering volgens May aangrijpen om nationale hervormingen in gang te zetten. 'We moeten ons nu afvragen wat voor een land we willen zijn. Mijn antwoord is duidelijk: Groot-Brittannië moet sterker en meer verenigd uit dit moment van verandering komen.'

Ze omschreef een Groot-Brittannië dat een magneet is voor internationaal talent en innovators. 'Een globaal Groot-Brittannië, dat verder reikt dan de EU. Met oude vrienden en nieuwe bondgenoten. Een handelsnatie die over de hele wereld gerespecteerd wordt.' De Brexit moet ook werkmensen in het land zelf tegen goede komen, zei May, die aan een sterkere economie wil bouwen en sociale veranderingen in gang wil zetten.