Bij de sociaaldemocraten wordt ontstemd gereageerd op het akkoord van Guy Verhofstadt over het voorzitterschap van het Europees Parlement. 'Achterkamerpolitiek', zegt Kathleen Van Brempt (SP.A). Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD), noemt haar een 'zwakke verliezer'.

De liberale fractieleider Guy Verhofstadt trok net voor de stemming voor een nieuwe parlementsvoorzitter zijn kandidatuur in. In ruil voor enkele toegevingen steunt zijn fractie de christendemocratische kandidaat Antonio Tajani. Zo zetten ze de sociaaldemocratische kandidaat Gianni Pittella zo goed als zeker buitenspel. De alliantie EVP en S&D - 'de grote coalitie' - staat nu onder druk. 

Europees S&D-parlementslid Kathleen Van Brempt reageert misnoegd op de deal. ‘Het is nu duidelijk dat de man van de grote Europese principes in ruil voor achterkamerdeals met om het even wie in zee wil gaan’, zegt ze verwijzend naar een eerdere afgesprongen deal van Verhofstadt met de linkse eurosceptische Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo. Dat hij nu de rechts-conservatieve Antonio Tajani steunt noemt ze bijzonder cynisch.

‘Verhofstadt is erin geslaagd om zowat alle principes aan de kant te schuiven, allicht in ruil voor een of andere lucratieve deal’, stelt Van Brempt in een persbericht. ‘Europa staat onder felle kritiek van de Europese burger vanwege vermeende schimmige achterkamerpolitiek. In plaats van transparant een democratische voorzittersverkiezing aan te gaan, versterkt Verhofstadt het negatieve beeld van de Europese politiek. Verhofstadt kon Europa geen slechtere dienst bewijzen.’

 

'Geen lessen te trekken'

Als de Italiaanse EVP-kandidaat Tajani wordt verkozen, dan hebben de christendemocraten de leiding in drie Europese instellingen: het parlement, de Europese Commissie en de Raad. Na de jongste Europese verkiezingen was wel afgesproken dat Martin Schulz (S&D) na 2,5 jaar het veld zou ruimen voor een christendemocraat. Maar de sociaaldemocraten vinden nu dat het niet kan dat EVP’ers alle drie de Europese topfuncties zouden bekleden.

Liberaal parlementslid Hilde Vautmans vindt dat haar fractie 'geen lessen te trekken' heeft van de sociaaldemocraten. 'We zouden haar ook niet gehoord hebben moest Guy Verhofstadt een akkoord gesloten hebben met haar socialistische kandidaat', zegt Vautmans, die erop wijst dat het akkoord over enkele belangrijke inhoudelijke kwesties gaat, zoals Defensie, terrorisme en migratie.

'Op een cruciaal moment hebben zij de pro-Europese coalitie laten vallen', zegt ze in een telefonische reactie. Ze roept de S&D op om zich aan te sluiten tot het nieuwe coalitieakkoord. 'De socialistische fractie weigerde om met de EVP en ALDE betekenisvolle onderhandelingen aan te vatten. We sloten een akkoord over inhoud. De S&D is nog steeds welkom.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig