“EU faalt in strijd tegen voedselverspilling”
Foto: Shutterstock

De maatregelen van de Europese Unie om voedselverspilling tegen te gaan zijn te versnipperd en onregelmatig. Het probleem wordt nu op het bordje van de lidstaten geschoven, terwijl de Europese Commissie het beleid veel beter zou moeten coördineren. Dat stelt de Europese Rekenkamer in een dinsdag verschenen rapport. De recente oprichting van een Europees platform tegen voedselverspilling vormt volgens de controleurs geen oplossing.

Wereldwijd gaat naar schatting ongeveer een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren, met enorme economische en milieukosten. De vooruitgang tot nu toe werd belemmerd door het ontbreken van een gemeenschappelijke definitie van “voedselverspilling” en het ontbreken van een overeengekomen uitgangswaarde waaraan de nagestreefde afname wordt afgemeten, aldus het Rekenhof.

De EU-landen, het Europees Parlement en de G20 hebben herhaaldelijk opgeroepen tot een krachtiger rol voor Brussel. Veel eerdere aanbevelingen zijn echter genegeerd of maar deels doorgevoerd. “Wat we nu nodig hebben, is een betere afstemming van het bestaande beleid, een betere coördinatie en een duidelijke beleidsdoelstelling om voedselverspilling te verminderen”, aldus rekenkamerlid Bettina Jakobsen.

Zij stelt onder meer voor om juridische en andere obstakels voor voedselschenkingen weg te nemen. De nadruk moet bovendien liggen op het voorkomen van verspilling, niet alleen bij supermarkten en de industrie, maar ook in de landbouw en visserij. “De baten van het voorkomen van verspilling zijn groter dan de kosten die moeten worden gemaakt bij de aanpak ervan achteraf”, stelt de Rekenkamer.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig