Raad van State legt bom onder Oosterweel
Foto: RoTS, Atlas / Zwarts & Jansma
Een nachtmerrie dreigt voor de Vlaamse regering. Twee verslagen van de Raad van State zetten de volledige Oosterweelprocedure op de helling.

De adviezen van auditeurs bevatten fundamentele kritiek op de manier waarop het milieueffectenrapport (MER) van Oosterweel tot stand kwam. Als de auditeurs worden gevolgd, dan wordt het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vernietigd en wacht het hele project een ‘setback’ van verscheidene jaren.

De actiegroep Straten-Generaal stapte in de zomer van 2015 naar de rechter met elf argumenten waarbij ze via de aanval op de MER-procedure dat GRUP wilde vernietigen. In totaal maken de twee adviezen vier opmerkingen die ertoe kunnen leiden dat het zo ver komt. Eén opmerking gaat ten gronde en baart de Vlaamse regering veel zorgen. Zo beaamt de Raad van State dat een alternatief in het MER voor Linkeroever niet werd onderzocht.

Meer bepaald gaat het om de insleuving van de E17 ter hoogte van Zwijndrecht/Burcht als onderdeel van het alternatief Meccano, een idee van Straten-Generaal. Dat alternatief is ondertussen gesneuveld, maar lag op het moment van de MER-opmaak (2013) nog op tafel. Dat dit alternatief niet werd bekeken, maakt dat het niet ‘gelijk of gelijkwaardig’ werd behandeld. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), de bouwheer, onderzoekt wat er is misgelopen en of de opmerking kan worden weerlegd. De drie overige kritieken zijn eerder vormelijk.

Naast de BAM schieten de kabinetten van Joke Schauvliege (Milieu) en Ben Weyts (Mobiliteit) in de hoogste versnelling om de adviezen te beantwoorden. De toestand is niet hopeloos. Enkele jaren geleden volgde de Raad van State een verslag van de auditeur niet in een andere procedure (die van restaurant Het Pomphuis). Maar als er onvoldoende argumenten kunnen worden gevonden, valt de schade niet te overzien. Meteen vervalt het GRUP en moet de MER-procedure worden overgedaan. Het imbroglio met de bijbehorende vertraging is dan niet meer te voorspellen.

Binnen de Vlaamse regering wordt daarom gesproken van een mogelijke ‘pyrrusoverwinning’ van de actiegroepen. Want van een alternatief, laat staat een overkapping of Ringland, zal er evenmin sprake zijn.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig