Groen wil dierenproeven in Brussel afbouwen
Gaia publiceerde in november schokkende beelden van dierenproeven aan de VUB. Foto: rr

Brussels Parlementslid Annemie Maes (Groen) dient een resolutie in waarin ze een tijdschema vraagt om dierproeven af te bouwen. Ze wil dat het Brussels gewest de Europese richtlijn omzet in een actieplan.

Maes roept staatssecretaris voor Dierenwelzijn, Bianca Debaets (CD&V), op om haar bevoegdheid ter harte te nemen. ‘Europa kent al sinds 2010 een richtlijn voor de vervanging en vermindering van het gebruik van dieren in testen. Het is hoog tijd dat deze Europese richtlijn ook wordt omgezet in een Brussels actieplan,’ vindt Maes.

Het Brussels hoofdstedelijke gewest is sinds 1 juli 2014 bevoegd voor dierenwelzijn. Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen: ‘Brussel was het laatste Gewest in België om een Raad voor Dierenwelzijn op te richten. Laten we nu een voorloper zijn in het afbouwen van dierproeven.’

100.000 testen

In 2014 werden er nog bijna 100.000 testen uitgevoerd op proefdieren in het Brussels Gewest, maar er vinden ook experimenten met apen plaats. Groen vraagt nu een stappenplan vast te leggen om dierproeven op gewervelde dieren af te bouwen. De partij wil dat de Brusselse regering hiervoor streefcijfers per jaar vastlegt en een beleid voert dat innovatieve en alternatieve onderzoeksmethodes stimuleert.

Alternatieven

De Brusselse resolutie, die mee werd ondertekend door MR en Ecolo, verwijst naar het groeiend maatschappelijk draagvlak om dierenleed te voorkomen en naar de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen die de nood aan dierproeven afbouwen. Céline Delforge (Ecolo): ‘Zo is er bijvoorbeeld het onderzoek van professor Vera Rogiers aan de VUB. Dat onderzoek bestaat erin dat cellen worden nagemaakt en kunnen worden gebruikt als alternatief voor dierlijke en menselijke cellen. Dat zijn de zogenaamde 3D-cellen, huidcellen die worden gebruikt als levercellen. Daardoor worden proeven op dieren overbodig.’

Vorige maand vroeg Groen al in het Vlaams parlement om een taks op dierenproeven in te voeren. De opbrengst daarvan zou moeten dienen om verder onderzoek te doen naar alternatieven.

Gaia

Eind november was er nog heel wat te doen over een Gaia-onderzoeker die undercover filmde hoe proefdieren in de VUB slecht werden behandeld. Debaets vroeg de universiteit toen om binnen de drie maanden een actieplan op te stellen. Tot dan mochten er geen dierenproeven plaatsvinden in de VUB.