Elk jaar zet België zo'n 5.000 vreemdelingen gedwongen op het vliegtuig. Het is het sluitstuk van ons asiel- en migratiebeleid. Over hoe zo'n repatriëring verloopt, is weinig bekend. Met de reeks 'Exit België' opent De Standaard nu, voor de eerste keer, de zwarte doos van dat gedwongen terugkeerbeleid.


Mag een OCMW de politie helpen om een familie op te pakken?

In 2014 staat een Albanees gezin met twee kinderen op de rommelmarkt in Lasne spullen te verkopen, wanneer de politie hen met een overmacht oppakt. Het gezin verblijft op dat moment niet in een open terugkeerwoning, maar in een woning van het OCMW, en wordt dezelfde dag op een lijnvlucht naar Tirana gezet. Het inspectieverslag leert dat de operatie goed is voorbereid en dat het gezin volledig wordt verrast.
Belga

Met twee Volkswagen Crafters vertrekt een team van de luchtvaartpolitie in alle vroegte naar het politiecommissariaat van Lasne. Daar licht de wijkagent hen in dat de vader 'al enkele dagen niet meer ...