Elk jaar zet België zo'n 5.000 vreemdelingen gedwongen op het vliegtuig. Het is het sluitstuk van ons asiel- en migratiebeleid. Over hoe zo'n repatriëring verloopt, is weinig bekend. Met de reeks 'Exit België' opent De Standaard nu, voor de eerste keer, de zwarte doos van dat gedwongen terugkeerbeleid.


Over gammele bussen, te krappe vliegtuigjes en ontbrekende risico-analyses

Incidenten en veiligheidsrisico's tijdens special flights

Een 'special flight' om migranten het land uit te zetten, wordt niet zomaar gebruikt. Het is ‘de ultieme fase in het verwijderingsproces’ en in de regel bedoeld voor zware jongens die op geen andere manier te repatriëren zijn. Maar ook tijdens die militaire vluchten loopt het al wel eens mis. In de inspectieverslagen vonden we enkele voorbeelden van special flights waar de inspecteurs toch enkele bedenkingen hadden.
Belga

1. Volgens de aanbevelingen van de commissie-Vermeersch is een special flight ‘de ultieme fase in het verwijderingsproces’. Ze zijn bedoeld voor zware jongens die op geen andere manier te ...