Wie zijn kind deze zomervakantie op kamp wil sturen moet er snel bij zijn. Heel wat kampen zijn nu al volzet en kinderen die nog willen inschrijven belanden op de wachtlijst. Een plaatsje bemachtigen bij KAZOU, de jongerenwerking van het christelijk ziekenfonds, was dit weekend als een ticket boeken voor een popconcert of festival.