Merkel waarschuwt Trump voor protectionisme
Merkel sprak de pers toe na een partijmeeting van de CDU. Foto: AFP

Angela Merkel zal proberen Donald Trump te overtuigen om de wereldeconomie aan te pakken via internationale samenwerking. Ze waarschuwt dat protectionisme een bedreiging is voor de economische groei.

Duitsland neemt binnenkort het voorzitterschap van de G20, de groep van 20 belangrijke economieën, op en bondskanselier Angela Merkel is vast van plan om via dat platform te pleiten voor multilaterale samenwerking. Ze lijkt daarmee een tegengewicht te willen bieden voor de protectionistische uitspraken van president-elect Donald Trump.

Die uitspraken hebben de grote zakenlui in Duitsland, toch de grootste economie van Europa, nerveus gemaakt, want de VS is de belangrijkste handelspartner van Duitsland. Volgens hen kan een protectionistisch handelsbeleid van de VS de Duitse groei fnuiken.

Meeting in mei?

‘Ik ben er stellig van overtuigd dat we meer baat hebben bij een partnerschap, bij samenwerking, dan bij een scenario waar iedereen zijn problemen op eigen houtje oplost’, zei Merkel zaterdag na een verkiezingsmeeting van haar partij CDU in Perl-Nennig, Saarland.

Merkel: ‘Een goed voorbeeld is de internationale gezamenlijke reactie na de wereldwijde financiële crisis van 2008, die begon in de VS’, zei Merkel. ‘Die aanpak was niet gebaseerd op isolationisme, maar op samenwerking, op gemeenschappelijke regularisatie, onder meer van de financiële markten.’

Haar adviseurs hebben al contact opgenomen met de staf van Trump, aldus Merkel. Maar de twee leiders zullen elkaar nog niet spreken voor de inauguratie van Trump komende vrijdag. De eerste kans op een ontmoeting is de G7-top op Sicilië in mei. Daar zullen de zeven grootste wereldeconomieën elkaar ontmoeten. Een andere mogelijkheid is de G20-top die Duitsland organiseert in Hamburg in juli.

‘Mochten er daarnaast nog plannen zijn, dan zullen we die op het gepaste moment aankondigen’, zei Merkel nog.

‘Gekkenwerk’

Merkel waarschuwt Trump voor protectionisme
Donald Trump. Foto: AP

De relatie tussen Merkel en Trump zou wel eens heel gespannen kunnen zijn. Tijdens zijn verkiezingscampagne noemde Trump Merkels vluchtelingenaanpak ‘gekkenwerk’. Hij voorspeelde ook dat ze niet zal worden herverkozen later dit jaar. Bovendien kant hij zich tegen wereldwijde handelsverdragen, terwijl Merkel die tijdens haar carrière altijd heeft nagestreefd.

In haar wekelijkse podcast waarschuwt Merkel ‘protectionistische neigingen’ – zonder Trump expliciet te noemen – als bedreiging voor de wereldwijde groei. De Duitsers mogen hun robuuste economische groei – vorig jaar +1,9 procent – niet vanzelfsprekend vinden.

‘De economische situatie is nu vrij goed’, zegt de bondskanselier in haar podcast. Ze wijst op een sterke arbeidsmarkt, een tekort aan arbeidskrachten in sommige sectoren en een stijging van de brutolonen, ‘maar we mogen niet zelfvoldaan doen over deze economische dynamiek’. Zo is er volgens haar te weinig vooruitgang in de digitale economie.