Het gaat niet goed met het gezin
Foto: Getty Images/iStockphoto

Almaar kleinere gezinnen en almaar meer alleenstaanden: het is geen Vlaams maar een Europees fenomeen.

Touroperators schaffen het supplement af dat je moet betalen voor een eenpersoonskamer. In Limburg moeten alleenstaanden minder betalen voor hun huisvuil. En in een poging om van Mechelen de meest single-vriendelijke stad te maken geeft burgemeester Bart Somers elke alleenstaande een aankoopbon van 25 euro.

Er wordt steeds meer rekening gehouden met alleenstaanden, omdat het aandeel alleenwonenden in het totaal aantal huishoudens in Vlaanderen ondertussen al 31,2 procent bedraagt.

Maar het fenomeen is niet typisch Vlaams. Integendeel, we zitten in Europa in de middenmoot. Het Europese gemiddelde ligt op 33,4 procent. In Zweden bestaat bijna de helft van de gezinnen uit alleenwonenden. Ook andere Scandinavische landen en Duitsland scoren hoog. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Studiedienst van de Vlaamse regering.

Maar zelfs in landen waar het aantal alleenwonenden lager ligt, zoals in Cyprus of Malta, neemt hun aandeel wel toe.

Minder kinderen

De samenstelling van gezinnen is dus in heel Europa de laatste decennia fundamenteel veranderd. Er zijn niet alleen meer alleenstaanden. Door de hoge echtscheidingscijfers en doordat ouders minder kinderen krijgen, daalt ook het aantal leden per gezin. In Vlaanderen telde een gezin in 1990 gemiddeld nog 2,59 mensen. Nu is dat 2,36.

Ook daarvoor zitten we in de Europese middenmoot. Zweden kende in 2015 met 1,9 personen per gezin de kleinste huishoudens, Slovakije met 2,9 de grootste.

Het gevolg is dat het aantal huishoudens de laatste tien jaar in heel wat Europese landen fors toenam. In Vlaanderen met 9 procent – het Europees gemiddelde is 10 procent.

In sommige landen was de stijging spectaculair: plus 24 procent in Luxemburg, plus 20 procent in Zweden. Opmerkelijk: Kroatië is het enige buitenbeentje. Daar nam het aantal huishoudens af.