Vlaamse regering snoeit in studierichtingen
Foto: BELGA
'Het is vrijdag de dertiende en er is toch goed nieuws van de Vlaamse regering.' Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hebben zonet het akkoord in de Vlaamse regering over de modernisering van het secundair onderwijs voorgesteld.

Net voor de zomer sloot de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. Maar het overleg met het middenveld over de invulling van de tweede en derde graad leverde een aantal bijsturingen op die politiek opnieuw moesten worden afgeklopt. De algemene ambitie blijft om de sterkste leerlingen sneller uit te dagen, maar tegelijkertijd het watervalsysteem, met zittenblijven of vervroegde schooluitval als gevolg, tegengaan. Het overleg verliep moeizaam, maar nu heeft de regering een akkoord bereikt. 

Getrapte studiekeuze

Dat akkoord gaat in de eerste graad ( eerste en tweede jaar secundair) uit van een getrapte studiekeuze. De brede eerste graad zoals die nu al bestaat, blijft, maar vanaf het tweede jaar moeten de leerlingen al een basisoptie kiezen. Dat komt tegemoet aan de vraag van vooral N-VA om leerlingen zo snel mogelijk te oriënteren  zodat ze later meer kunnen uitblinken.

Tegelijk wordt het mes gezet in het aantal basisopties. Dat zijn er vandaag 20 voor leerlingen uit de a-stroom, dat worden er 11.

 'Er is dus veel aandacht voor een gezamenlijke basisvorming, maar we willen geen eenheidsworst. In het eerste en tweede jaar zijn respectievelijk 5 en 7 uur voorzien dat leerlingen keuzes kunnen maken.' Die uren kunnen gebruikt worden voor verdieping of remediëring.

Acht studiedomeinen

In de tweede en derde graad kunnen leerlingen kiezen tussen acht studiedomeinen, en geen vijf zoals de onderwijskoepels hadden gewild. Wel is de Vlaamse regering ingegaan op de algemene vraag om een domein talen te laten bestaan. In de vorige plannen bestond een apart studiedomeinen bouwen en wonen. Dat wordt geïntegreerd in de wetenschappelijke stem-richtingen. De plaats wordt ingenomen door een domein taal en cultuur.

De huidige 29 studiegebieden worden dus vervangen door 8 studiedomeinen: taal en cultuur, stem, kunst en creatie, land-en tuinbouw, economie en organisatie, maatschappij en welzijn, sport, voeding en horeca (Bekijk het schema onderaan).

Het nieuwe model moet ervoor zorgen dat leerlingen stap voor stap een gerichtere studiekeuze maken met een duidelijk doel voor ogen: doorstromen naar het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of beide.

Aan het huidige aso verandert niets. Vandaag is nog lang gediscussieerd of in de matrix tussen het aso en tso een stippellijn of een volle lijn moest komen. Het is een volle lijn geworden. Ook humane wetenschappen, een zwakkere richting uit het aso, blijft bestaan. Minister Crevits wil wel dat het versterkt wordt zodat de richting haar ambitie om voor te bereiden op hoger onderwijs kan waarmaken. En zoals N-VA wenste is Latijn-Grieks niet omgevormd tot Klassieke Talen.

De benaming van de verschillende domeinen aso, bso, tso, kso of buso blijft dezelfde, aangezien die afkortingen intussen ingeburgerd zijn. 

Studierichtingen

Tegelijk zet de Vlaamse regering flink het mes in het aantal richtingen. In de tweede graad (derde en vierde jaar) wordt een kwart van de richtingen geschrapt en blijven er 75 over. In de derde graad is de vermindering van studierichtingen minder groot. Daar blijven er 146. De bedoeling is om de richtingen scherper te profileren.

Een studierichting kiezen wordt overzichtelijker' zegt minister Crevits. Leerlingen krijgen een duidelijk beeld van het doel van hun studierichting.'

De Vlaamse regering blijft bij het voornemen om de modernisering in het eerste leerjaar te laten ingaan op 1 september 2018.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig