Princiepsakkoord over loonplafond met 'punten' bij BNPP Fortis
Foto: belga

Twee van de drie vakbonden zijn principieel akkoord met een loonplafond van 4.700 euro bruto bij BNP Paribas Fortis. Alles erbovenop krijgt het personeel in 'punten'.

Bij bankreus BNP Paribas Fortis ligt de weg open naar een revolutionaire CAO. Twee van de drie grote vakbonden zijn bereid verder te praten over het voorstel van de directie om de lonen bij de Belgische bankdochter te plafonneren op 4.700 euro bruto, aangevuld met een nieuw 'puntensysteem'. En dit in ruil voor onder meer een tewerkstellingsgarantie tot eind 2018.

Alles boven het (te indexeren) loonplafond van 4.700 euro bruto zou bij de bankreus niet langer automatisch in cash worden uitbetaald, maar in ‘units’ of punten. Die punten zouden de werknemers kunnen omruilen in cash of in allerlei extralegale voordelen. Concreet gaat het om een uitgebreide lijst met ‘naturavoordelen’ waarop minder belastingen op betaald moet worden zoals een upgrade voor de bedrijfswagen, ‘warrants’, opleidingen en het leasen van informaticamateriaal (laptops en computers). Ook de 13de maand zou volledig in 'units' uitbetaald worden.

Princiepsakkoord

Na de christelijke vakbond LBC, zet nu ook de BBTK-Setca de deur open naar een CAO. Over de grote lijnen van het directievoorstel is er namelijk een princiepsakkoord, zo liet de socialistische vakbond vanmiddag weten in een persbericht. Dat groen licht is belangrijk, want een nieuwe CAO kan enkel in werking treden als twee van de drie vakbonden die goedkeuren. De komende weken gaan vakbonden en directie bij BNP Paribas nu alle details op papier zetten en, nadien, voorleggen aan de leden.

Indien er geen kink meer in de kabel komt, zal de nieuwe CAO gelden voor bijna 13.500 werknemers. Slechts een derde daarvan zal echt te maken krijgen met het loonplafond en het puntensysteem. Want in totaal 9.700 bankiers bij BNPP Fortis verdienen vandaag minder dan 4.700 euro bruto.

Primeur in België

Het loonplafond is een primeur voor België. Veel bedrijven en hr-experts kijken dan ook met belangstelling naar dit dossier, dat mogelijk een grote precedentswaarde heeft. Maar de meningen over het experiment bij BNPP Fortis liepen totnogtoe uiteen.

De meeste experts zijn enthousiast over meer keuzevrijheid in het loonpakket, omdat dit volgens motiverend werkt. Maar er is ook kritiek. Ecolo-parlementslid Georges Gilkinet uitte in ‘Le Soir’ al de kritiek dat vooral de schatkist schade zal ondervinden. Minder loon uitbetalen betekent ook dat er minder belastingen op betaald worden, zowel door werkgever als werknemer.

Banenverlies aan Portugal

Maar LBC-NVK en BBTK-Setca vegen die kritiek weg. Volgens hen zal de CAO een beperkte impact hebben op fiscale ontvangsten van de staat en de sociale zekerheid. En dit omdat de Franse bankdirectie zou beloven om de besparing te herinvesteren in loonsverhogingen en promoties voor jongere werknemers in België. Extra loon en bonussen waarop de bank straks dus méér sociale bijdragen en belastingen zal moeten op betalen.

Daarnaast zou er bij BNP Paribas ook een gegarandeerde eindeloopbaanvertrekregeling komen voor de oudste werknemers. De vakbonden vrezen immers dat de bank de komende jaren honderden jobs in de backoffice-activiteiten (effecten, betalingen, marktenzaal...) zal schrappen en verhuizen naar Portugal. Oudere bankiers die daardoor hun job verliezen zouden zonder ontslag bij de bank vervroegd kunnen vertrekken. Daarvoor zou een potje van 75 miljoen euro opzijgezet worden.

Interne discussie

Niettemin zorgt het nieuwe verloningsplan bij de Belgische bankreus intern nog voor veel discussie. De liberale vakbond ACLVB wees het plan van de directie gisteren resoluut af. De liberale vakbond is er onder meer niet over te spreken dat de lonen boven 4.700 euro niet meer geïndexeerd kunnen worden in het nieuwe systeem. 'Dit is een uitholling van het indexsysteem', klinkt het in een eerste reactie.

Bovendien wordt in de CAO afgesproken dat de loonsverhogingen en promoties voor jongeren bij BNP Paribas Fortis in de toekomst niet meer automatisch gebeuren, maar 'à la tête du client'. Want de anciënniteitspremies zullen afgebouwd worden.

De liberale vakbond vreest ook dat andere grote bedrijven het voorbeeld van BNP Paribas Fortis zullen volgen.'Wij houden ons hart vast wat dit zal betekenen voor andere sectoren'.

 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig