Artsen blazen akkoord over tarieven op
Foto: IMAGEGLOBE

Artsen moeten zich vanaf 28 januari niet meer houden aan het akkoord tussen ziekenfondsen en dokters, dat onder meer de prijs van een consultatie vastlegt. Dat stelt Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), het grootste artsensyndicaat. Voor de geneesheren is het beperken van de indexering niet aanvaardbaar. Het is nog niet duidelijk of een doktersbezoek ook echt duurder zal worden.

Het BVAS heeft de ontbinding ‘van rechtswege’ van het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2016-2017 in gang gezet, meldt voorzitter Marc Moens donderdag in een persbericht. De vakbond heeft daarvoor een aangetekende brief geschreven aan Jo De Cock, de voorzitter van de Nationale Commissie Geneesheren Ziekenfondsen van het Riziv (medicomut).

De artsen kunnen zich niet vinden in wat ze ‘de eenzijdige besparingsmaatregelen van de regering’ noemen. Vooral de inlevering van twee derden van de indexering veroorzaakt wrevel. ‘De BVAS heeft die beslissing steeds aangevochten. De regering heeft toch blind bespaard en moet de gevolgen ervan nu dragen’, aldus Moens.

Het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen voor 2016 en 2017 wordt nu beschouwd als ‘van rechtswege ontbonden’. Momenteel loopt er een opzegperiode, maar vanaf 28 januari houdt het akkoord op te bestaan, en moeten artsen zich dus wettelijk niet meer houden aan de afspraken binnen dat akkoord. Dat geldt dus ook voor de prijs van consultaties.

Het nu afgeschoten akkoord voorzag een prijsverhoging 2,12 procent voor bezoeken aan huisartsen en orthopedisten. Huisbezoeken en technische prestaties zouden maximaal 0,83 procent duurder worden. Consultaties in de radiologie en de klinische biologie zouden volgens het akkoord niet geïndexeerd worden.

Verdeeldheid

De ontbinding van het medicomut-akkoord hangt al een tijdje in de lucht. Het artsensyndicaat KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS) richtte vorige week al een aangetekend schrijven aan Jo De Cock, met daarin dezelfde mededeling.

Toch zitten niet alle artsensyndicaten op één lijn. De huisartsen, verenigd binnen de AADM (Alliantie Artsenbelang - Domus Medica), hebben De Cock nog geen aangetekend schrijven gestuurd, hoewel ze aanvankelijk wel voorstander waren van een ontbinding van het akkoord.

‘Betreurenswaardig’, aldus Moens. ‘Een vereniging die beweert de belangen van de artsen te behartigen, verkiest deze eenzijdige besparing door de regering te verdedigen’, klinkt het.

Overleg

Of patiënten op het einde van de maand ook effectief meer zullen betalen voor een raadpleging, valt nog af te wachten. Eerst volgt binnen de 15 dagen een vergadering tussen de verschillende partijen, waarop ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block wordt uitgenodigd.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig