'Tot 9 uur wachten op spoeddienst UZ Leuven’

De spoeddiensten in ons land kreunen -zoals elke winter- onder de hoge druk. Maar volgens Sandra Verelst, diensthoofd van de spoeddienst van het UZ Leuven komt de veiligheid nu in het gedrang.

’Deze winter ligt de spoeddienst té vol om iedereen kwaliteit te bieden’, zegt ze in Het Laatste Nieuws. Volgens de Belgische vereniging van spoedartsen (BeCEP) is er over het hele land een verhoogde druk op de spoeddiensten. ‘Maar dat leidt nergens tot zo’n uitzonderlijke situaties als in Leuven het geval is’, aldus voorzitter Jan Stroobants.

Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen in de winter. De spoeddiensten in de Belgische ziekenhuizen kampen met te veel patiënten, en te weinig bedden. In het UZ Leuven leidt dat volgens diensthoofd Sandra Verelst tot ‘onveilige situaties’, waarbij patiënten soms gevaarlijk snel naar huis worden gestuurd. Bovendien is de werkdruk voor de spoedartsen er te hoog. ‘Rustperiodes bestaan niet meer: we zitten op ons tandvlees’, aldus Verelst in Het Laatste Nieuws.

9 uur wachten

Stroobants, voorzitter van de spoedartsenvereniging BeCEP (Belgian College of Emergency Physicians) en zelf spoedarts in het ZNA Middelheim, beaamt. ‘De spoeddiensten kampen inderdaad met een verhoogde werkdruk, al leidt dat nergens tot situaties als in Leuven, waar men soms tot 9 uur moet wachten om geholpen te worden’.

Harmonica

De traditionele winterdrukte heeft volgens Stroobants twee oorzaken. ‘De griepperiode, waarbij vooral oudere mensen last hebben van complicaties, en de vele ingrepen en onderzoeken die mensen vaak uitstellen tot na Nieuwjaar’.

Stroobants ziet een oplossing voor het probleem in een ‘harmonicasysteem’, waarbij het aantal bedden in de zomer wordt afgebouwd en in de winter wordt opgevoerd. ‘Nu zitten we met een naar mijn mening pervers systeem, waarbij het aantal bedden het hele jaar gelijk blijft, waardoor we in de winterperiode met een tekort kampen’, besluit Stroobants.