Weyts zoekt alternatieven voor dierproeven
Ben Weyts Foto: vrt

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) trekt 350.000 euro uit om te zoeken naar alternatieven voor dierproeven. Dat zei hij woensdag in het parlement na vragen van Gwenny De Vroe (Open VLD) en Bart Caron (Groen). Bedoeling is om de proeven in de toekomst zo veel mogelijk te vermijden.

Weyts reserveert 100.000 euro voor de ontwikkeling van een alternatief voor de oogirritatietest. Die is verplicht voor veel chemische producten en gaat veelal gepaard met dierproeven. Jaarlijks moeten in Europa zowat 50 miljoen dieren de test ondergaan. Vito, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, bekijkt welke alternatieven mogelijk zijn, zodat ook de kostprijs van de chemische producten naar omlaag kan. Volgens Weyts gaat het om een veelbelovende piste.

Daarnaast gaat 250.000 euro naar de oprichting van een Europees platform dat de kennis rond alternatieve methodes moet samenbrengen. 'Er bestaan al sterke alternatieven, zoals in vitro testen en computermodellen', zegt Weyts. 'We gaan versnipperde expertise nu bundelen en beschikbaar stellen voor onderzoekers.' Het Europese referentielabo voor alternatieve methodes (EURL-ECVAM) en Nederland zullen alvast aansluiten bij het platform en in de toekomst moeten nog meer Europese landen betrokken worden.

Bart Caron vindt het een stap in de goede richting. 'Veel laboratoria weigeren momenteel alternatieven voor dierproeven in te voeren. Zij moeten stap voor stap inzien dat die alternatieven evenwaardig zijn', zegt hij. 'De mentaliteit moet dus gewijzigd worden en daar kan dit initiatief zeker aan bijdragen.'