Oosterweelproject alweer uitgesteld
Foto: Aviation factory/Jan Van der Per

Eindeloze procedures schuiven de start van het Oosterweelproject op tot de zomer van 2018, pal in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), zou maar wat graag de eerste spade in de grond steken voor de bouw van de Oosterweelverbinding, het sluiten van de Antwerpse Ring. Dat zou de daadkracht van de Vlaamse regering bewijzen. Maar uit documenten van die regering blijkt nieuw uitstel. Maar volgens het Rekenhof wordt de bouwaanvraag pas in mei ingediend. In het voorjaar van 2018 kiest de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) uit drie consortia voor de eigenlijke werken. Die starten ten vroegste in de zomer van 2018.

Het Vlaams Parlement bespreekt morgen de elfde voortgangsrapportage. Opnieuw kunnen de parlementsleden niet ­anders dan een aangepaste ‘indicatieve planning’ vaststellen. Met eind 2024 als geschatte opleveringsdatum is het nu al duidelijk dat minister-president Geert Bourgeois (N-VA), noch zijn opvolger, het bouwwerk kan openen.

Het uitstel is niet eens het gevolg van de activiteiten van de ­actiegroepen. De diverse procedures slepen erg lang aan. Zo is het plan-MER voor de Oosterweelverbinding nog steeds niet afgerond. Zonder verdere ongelukken landt het dit voorjaar. In vergelijking met de vorige projectie bedraagt de vertraging zes tot negen maanden. Als alles goed gaat, beginnen er eind dit jaar werken op Linkeroever. Die worden niet gecontesteerd en behoren niet tot de eigenlijke Oosterweelverbinding.

Zonder voorafgaand vergelijk met de actiegroepen Ringland en stRaten-generaal krijgt met de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding ook de volksraadpleging haar beslag. De afgelopen maanden werden voldoende handtekeningen verzameld om zo’n referendum af te dwingen. De organisatie ervan in het najaar van 2017 zal nog meer uitstel veroorzaken, los van wat de uitkomst wordt.

De nieuwe timing betekent dat het hele project begint wanneer het contract van overkappings­intendant Alexander D’Hooghe al is afgelopen. Die presenteerde in november een erg ambitieus (en prijzig) overkappingsproject, gebaseerd op het Oosterweeltracé. Het potentiële begin valt vooral samen met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die in oktober plaatsvinden. In zijn rapport dringt het Rekenhof aan op een vergroot draagvlak. Dat wordt in een gepolariseerd klimaat een moeilijke uitdaging.