Steeds meer hooggeschoolden aan de slag via dienstencheques
Foto: Shutterstock

Het aantal hooggschoolden dat tewerkgesteld wordt via het systeem van de dienstencheques is gestegen van 1.449 in 2009 tot 4.006 in 2015. Het aandeel in het totaal aantal dienstenchequewerknemers verdubbelde in diezelfde periode van twee procent tot 4,35 procent. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy (CD&V).

Ook het aantal middengeschoolden nam in de vermelde periode toe van 28.109 (38,8 procent) tot 40.198 (43,6 procent). Na een jarenlange stijging van 2009 tot 2014 daalde het aantal middengeschoolde dienstenchequewerknemers in 2015 evenwel van 41.799 tot 40.198.

De meerderheid van de werknemers in dit systeem blijft nog steeds laaggeschoold, alhoewel hun aandeel in de periode 2009-2015 afkalfde van 59,2 tot 52 procent.

Na een jarenlange stijging van het totaal aantal dienstenchequewerknemers van 72.445 in 2009 tot 93.888 in 2014 daalde het aantal in 2015 voor het eerst tot 92.979. De daling in 2015 is vooral het gevolg van de vermindering van het aantal middengeschoolden (-1.601) en in beperkte mate ook bij de laaggeschoolden (-422).

Van Rompuy wijst op het feit dat dienstencheques initieel bedoeld zijn om laaggeschoolden aan een baan te helpen. “Het was zeker niet de bedoeling dat hooggeschoolden op grote schaal in dit systeem zouden instappen. Misschien wijst deze evolutie erop dat er voor hooggeschoolden te weinig kwaliteitsvolle jobs beschikbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt.”

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig