Verdubbeling van collectieve ontslagen in 2016

Het aantal collectieve ontslagen is in 2016 bijna verdubbeld tegenover 2015. Het afgelopen jaar kwamen meer dan 12.000 banen in gevaar door een aankondiging van collectief ontslag. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Werk.

Van januari tot en met december hebben 118 bedrijven - officieel technische bedrijfseenheden - een intentie tot collectief ontslag aangekondigd, tegenover 105 in 2015. Die intentie had betrekking op 12.042 werknemers, tegenover 5.209 het jaar daarvoor.

Blijkbaar werd geanticipeerd op het strenger worden van de regeling voor brugpensioen in 2017, want de laatste twee maanden is er een versnelling te merken van het aantal ontslagen waarvan de informatie- en consultatieprocedure werd beëindigd. Brugpensioen op 55 jaar is sinds 1 januari 2017 namelijk immers niet meer mogelijk.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig