Amnesty International: “Guantanamo Bay niet in handen van Trump overlaten”
Foto: AFP

Woensdag is het exact 15 jaar geleden dat de eerste gevangenen werden overgebracht naar de Amerikaanse basis in Guantánamo Bay op Cuba. Elf dagen later is het acht jaar geleden dat president Barack Obama een uitvoeringsbesluit tekende om het detentiecentrum ten laatste op 22 januari 2010 te sluiten. Amnesty International roept Obama op alsnog zijn belofte na te leven voor hij de macht overdraagt aan Donald Trump.

Vandaag zitten nog steeds 55 mensen vast in Guantánamo, van wie 45 zonder enige vorm van aanklacht of proces. De overige tien gevangenen worden of werden vervolgd voor militaire rechtbanken waar de internationale standaarden over eerlijke rechtsgang niet gelden, zegt Amnesty. Bovendien worden diegenen die deze gevangenen gefolterd hebben niet vervolgd of gestraft.

“Het detentiecentrum in Guantánamo is hét symbool bij uitstek van mensenrechtenschendingen in de Verenigde Staten. Nieuw verkozen president Trump gaf al aan dat hij de gevangenis opnieuw op volle toeren wil laten draaien en foltering wil toestaan. Het is dus overduidelijk dat president Obama Guantánamo niet in handen van Trump mag overlaten,” waarschuwt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Amnesty International: “Guantanamo Bay niet in handen van Trump overlaten”
Foto: REUTERS

Sinds 1 januari zetelt de VS in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties voor een periode van drie jaar. Het land bekleedt die zetel al voor de derde maal tijdens het presidentschap van Obama. Toen de VS zich opnieuw kandidaat stelde voor de Mensenrechtenraad, beloofde het land zoals altijd om mensenrechten hoog in het vaandel te dragen en op dat vlak een voortrekkersrol te spelen.

De afgelopen acht jaar werd volgens Amnesty de gevangenis in Guantánamo echter nooit als een mensenrechtenkwestie behandeld. Binnenlandse politieke belangen primeerden steeds boven internationale mensenrechtenstandaarden. Als het over mensenrechten gaat dan stelt de VS hogere eisen aan andere landen dan aan zichzelf, luidt het.

“De tijd dringt, maar het is nog niet te laat om de gemaakte beloftes na te komen. Tegen 20 januari kan de gevangenis in Guantánamo bij de machtsoverdracht aan Trump wel degelijk leeg zijn. Een oplossing binnen de krijtlijnen van het internationaal recht is mogelijk. Ofwel moeten gevangenen vrijgelaten worden, ofwel moeten ze een eerlijk proces krijgen,” zegt De Graeve.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig