‘Geen Trump, geen KKK, geen fascistische VS’
Sessions legt de eed af voor de Judiciary Committee van de Senaat. Foto: AFP

In de Verenigde Staten kreeg Jeff Sessions, door Donald Trump genomineerd als openbaar aanklager, het hard te verduren tijdens zijn hoorzitting. Sessions probeerde de twijfels over zijn onafhankelijkheid en zijn standpunten over mensenrechten en immigratie te weerleggen, terwijl actievoerders geregeld voor opschudding zorgden.

Republikeins senator Jeff Sessions (70) moet aan de Amerikaanse senatoren duidelijk maken waarom president-elect Donald Trump er juist aan deed om hem te nomineren voor de positie van openbaar aanklager.

Sessions was de eerste zittende senator die Trump steunde in zijn gooi naar het presidentschap en bleef tijdens Trumps campagne een belangrijke adviseur bij belangrijke onderwerpen zoals immigratie. Democratisch senator Diane Feinstein stelde zich dan ook vragen bij Sessions’ onafhankelijkheid: ‘In deze functie moet u zich ten dienste stellen van het volk en de wet, niet van de president.’

Beschuldigingen van racisme

Sessions is gecontesteerd, sinds hem in 1986 de post van federaal rechter werd geweigerd na beschuldigingen van racisme. Een zwarte openbare aanklager getuigde toen dat Sessions hem ‘boy’ genoemd zou hebben, iets wat de senator zelf ontkende.

Feinstein ontving naar eigen zeggen brieven van 400 mensenrechtenorganisaties die zich verzetten tegen zijn benoeming op de belangrijkste functie op het vlak van ordehandhaving.

Verschillende actievoerders onderbraken de hoorzitting om hun ongenoegen over de nominatie van Sessions te uiten. Sommigen waren gekleed in de bekende gewaden van de racistische Ku Klux Klan (KKK), anderen scandeerden ‘No Trump, No KKK, no racist USA’.

Ook Feinstein beaamde dat er vragen zijn over Sessions’ verleden. ‘Er bestaat een grote vrees over wat deze regering zal doen op veel gebieden. In die context moeten we ook de staat van dienst en de nominatie van senator Sessions beoordelen.’

De gematigde Republikeinse senator Susan Collins nam het dan weer op voor Sessions. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat Jeff Sessions de functie van openbare aanklager eerlijk, waarachtig en volledig in het teken van gerechtigheid zal vervullen.’

Sessions: ‘Relatie tussen minderheden en politie verbeteren’

Sessions zelf probeerde ook meteen de puntjes op de i te zetten. Hij veroordeelde de KKK en de ‘hatelijke ideologie’ waar die organisatie volgens hem voor staat. Bovendien beloofde de senator de rechten van homo’s, lesbiennes en transgenders te beschermen. Hij verbond zich er ook toe de relatie tussen de politie en minderheden te verbeteren.

De senator beloofde zich ook niet te moeien met onderzoeken naar voormalig minister van Buitenlandse Zaken en Trumps tegenstander Hillary Clinton. Hij zei te beseffen dat zijn eerdere uitspraken over het onderzoek naar het e-mailverkeer van Clinton zijn ‘vragen konden doen rijzen bij zijn objectiviteit’.

Ten slotte beloofde Sessions immigranten die meermaals proberen de Verenigde Staten illegaal binnen te komen, ‘hard en onmiddellijk’ te zullen straffen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig