bommen op België (1940-1945)

Hier vielen de geallieerde bommen

10 januari 2017Andy Stevens

Graafwerken in de Kortrijkse binnenstad legden dze week een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog bloot. De ontmijningsdienst van het leger kon het explosief, dat 150 kilogram TNT bevatte, snel onschadelijk maken. Een gevaarlijke herinnering aan de duizenden missies die geallieerde bommenwerpers tijdens de oorlogsjaren uitvoerden boven ons land. Een overzicht.

De gegevens op deze kaart komen van THOR (Theater History of Operations Reports), een databank van het onderzoeksinstituut van de Amerikaanse luchtmacht. Daar vinden we gegevens van alle luchtaanvallen uit de geschiedenis van de luchtvaart. Voor deze kaart gebruikten we de info van geallieerde bombardementen op België in de periode 1940-1945. Van Duitse bombardementen zijn dergelijke gegevens niet te vinden.

Het cijfer bij elke bol op de kaart zegt hoeveel missies toen zijn uitgevoerd. Op de stad Oostende zijn er zo bijvoorbeeld 407 verschillende bombardeermissies uitgevoerd. De exacte locaties van waar de bommen vielen, zijn niet gekend - daarom worden alle bombardementen op en rond een bepaalde stad als één punt weergegeven.

>
 

De precieze impact van al die verschillende bombardementen of de hoeveelheid gedropte bommen is niet gekend. Dat valt wel enigszins af te leiden uit het aantal vliegtuigen dat bij een missie betrokken was. Zo leren we dat het zwaarste geallieerde bombardement op ons land plaatsvond op 5 januari 1945 in de buurt van Houffalize: 99 Britse bommenwerpers rukten toen uit om hun dodelijke lading te droppen op Duitse stellingen tijdens het Ardennen-offensief. Ook op 30 december 1944 vlogen bijna 100 geallieerde bommenwerpers over de Ardennen.

Maar in de top vijf van Belgische bombardementen met het meeste aantal vliegtuigen komt Kortrijk twee keer voor. Op 26 maart 1944 herleidden 98 geallieerde bommenwerpers de Grote Markt tot puin - meer dan 250 mensen lieten die dag het leven. Of de bom die deze week ontmanteld werd een overblijfsel is van die dag, is voer voor archeologen. Uit de verzameling van Philip Declercq vonden we een YouTube-video over die 'passiezondag'.

Een tweede grootschalig geallieerd bombardement op de West-Vlaamse stad vond plaats op 20 juli 1944, toen een groep vliegtuigen van gelijkaardige grootte de Kortrijkse stationsbuurt in de as legde, om het transport van Duits oorlogstuig te ontregelen..