Touring: ‘Afschaffing tolerantiemarge kan, op voorwaarde dat radars accurater worden’
Foto: Photo News

Mobiliteitsorganisatie Touring sluit een vermindering of zelfs afschaffing van de tolerantiemarge bij snelheidsovertredingen niet uit. ‘Maar dan moeten de goedkeuringsnormen van de radars ook strenger worden en mogen enkel nog correct werkende radars geaccepteerd worden.’

Professor emeritus Willy Miermans (Universiteit Hasselt) riep in De Standaard op om de tolerantiemarge af te schaffen. ‘De technologie is vandaag zo accuraat geworden, dat die marge overbodig is’, zegt hij. ‘Het is een publiek geheim dat de maximumsnelheid op autosnelwegen niet 120 km per uur, maar eigenlijk 128 km per uur bedraagt. Bestuurders hebben die norm overgenomen.’

‘Maar zolang de wetgeving toelaat dat radars die een afwijking tot 6 procent vertonen, toch goedgekeurd worden, is het absoluut nodig dat de tolerantiemarge wordt behouden’, zegt Danny Smagghe van Touring. ‘Dat om te vermijden dat wie de snelheidslimiet respecteert, toch geflitst zou worden.’

Ook in buitenland

Touring wijst erop dat ook in het buitenland wel degelijk een technische tolerantie toegepast wordt bij de snelheidsmeting, al is die niet overal even ruim als in België. ‘Die tolerantie is enkel bestemd om de mogelijke foutmarge bij de snelheidsmeting op te vangen, zodat nooit iemand kan beboet worden die niet sneller reed dan toegelaten’, zegt Smagghe.

‘In Frankrijk bedragen de tolerantiemarges respectievelijk 5 km per uur (onder een snelheid van 100 km per uur) en 5 procent (boven een snelheid van 100 km per uur). In Spanje wordt pas geflitst vanaf 8 km boven de limiet tot 90 km per uur, vanaf 109 bij 100 km per uur, vanaf 120 bij 110 km per uur en vanaf 131 bij 120 km per uur.’

‘In Nederland is de tolerantiemarge respectievelijk 3 km per uur en 3 procent’, zegt Smagghe. ‘Maar daar wordt bovendien, naast de technische tolerantie, ook nog een bijkomende tolerantie toegepast voor heel lichte snelheidsovertredingen. Zo wordt voor snelheidslimieten onder 100 km per uur slechts een boete gegeven vanaf een gemeten snelheid van 7 km per uur boven de limiet. Voor snelheidslimieten tussen 100 en 120 km per uur wordt beboet vanaf een gemeten snelheid van 8 km per uur boven de limiet. Bij een snelheidslimiet van 130 km per uur wordt beboet vanaf een gemeten snelheid van 136 km/u.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig