Werkgever kan langdurig zieken iets makkelijker ontslaan
Foto: Jobat.be
Het aantal langdurig zieken ligt vandaag meer dan de helft hoger dan tien jaar geleden. Vanaf 2017 is het voor werkgevers iets eenvoudiger om werknemers te ontslaan op basis van medische overmacht.

Elk jaar worden in ons land 200.000 mensen ziek voor een periode langer dan twee maanden. In tien jaar tijd is hun aantal gestegen van 200.000 tot 335.000. Daarom beloofde de regering om langdurig zieken, die nog kunnen werken, beter te begeleiden naar een job.

Maar daaraan is sinds kort ook een versoepeling van de ontslagregeling wegens medische overmacht gekoppeld. De eerste stap in een re-integratietraject is een screening door een arbeidsgeneesheer. Die geneesheer oordeelt of een langdurig zieke weer aan het werk kan of verklaart hem definitief arbeidsongeschikt.

Op vraag van ...

Het traject kan worden opgestart door de werknemer, de adviserende geneesheer of de werkgever zelf. Dat laatste is nieuw, zo waarschuwden de vakbonden eerder al.

>

>

>

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig