School zoekt leraars, leraars zoeken school
Foto: An Nelissen
De Vlaamse scholen zijn dringend op zoek naar nieuwe leraars. In één jaar tijd is het aantal vacatures verdubbeld, van 450 in oktober 2015 naar 1.016 een jaar later.

Het was voorspeld, en het lijkt nu ook realiteit te worden: het onderwijs heeft de komende jaren nood aan een karrenvracht nieuwe leraars. Volgens prognoses zullen er in 2024 liefst tien procent meer nodig zijn dan in 2014, of gemiddeld 6.000 leraars per schooljaar. 
Dat laat zich volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) nu ook voelen in het aantal vacatures. Dat aantal is in Vlaanderen in één jaar tijd meer dan verdubbeld. Aan de andere kant is het aantal werkzoekende leraars, met onderwijsdiploma én de ambitie om les te geven,  in diezelfde periode afgenomen van 4.672 naar 4.097,  een daling met 14 procent.

Verlofstelsels 

Volgens Crevits zijn die evoluties het  gevolg van de toegenomen leerlingenaantallen en het toegenomen aantal leraars dat met pensioen gaat. Het basisonderwijs is al jaren aan het groeien en die leerlingen beginnen nu door te stromen naar het middelbaar.
Al heeft het volgens Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, ook te maken met de hervorming van de verlofstelsels in het onderwijs. Die zijn sinds 2 september 2016 een pak minder soepel geworden. ‘Daardoor hebben heel wat leraars er nog snel gebruik van gemaakt’, zegt hij. ‘Als iemand plots halftijds werkt, moet een school uiteraard een vervanger zoeken.’

Volgens Crevits zal de nood aan leraars de werkzekerheid doen toenemen. Het is een veelgehoorde klacht in het onderwijs dat het bijzonder moeilijk is voor beginnende leraars om vast werk te vinden. Sommigen moeten jaren hoppen van de ene tijdelijke opdracht naar de andere. 

Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (SP.A) onlangs opvroeg bij de minister, bleek dat tien procent van de leraars in het basisonderwijs geen vaste benoeming heeft ‘en dus in onzekerheid leeft’.

Loopbaanpact

Toch lijkt het vreemd dat ondanks het grote aantal vacatures nog 4.097 leraren op zoek zijn naar werk. Er lijkt dus een ‘overschot’ te zijn van zo’n drieduizend leerkrachten. Uit eerdere analyses van de VDAB bleek al dat er voor sommige vakken een tekort is en voor andere een overschot. 

Voor Frans, wiskunde en technische vakken is het bijvoorbeeld moeilijker om kandidaten te vinden, terwijl er te veel leraren zijn voor lichamelijke opvoeding en geschiedenis. Er zijn ook grote verschillen tussen verschillende steden en gemeenten.
Om te voorkomen dat er een acuut lerarentekort ontstaat, werkt Crevits aan een loopbaanpact met de onderwijskoepels en de vakbonden. Dat moet de job aantrekkelijker maken en meer studenten naar de lerarenopleiding lokken.