De agenten van de interventiedienst van de politiezone Brussel-West, waaronder ook Molenbeek valt, hebben zich gisteravond, vanochtend en deze namiddag collectief ziek gemeld. Na overleg hebben de vakbonden 'weinig concreets' uit de brand gesleept, maar enkele tijdelijke maatregelen zouden het probleem moeten verhelpen. Daarom zou de avondploeg straks wel weer aan het werk gaan.

De agenten zijn naar eigen zeggen doodop van de vele overuren die ze moeten kloppen. De korpschef moest op de valreep vervanging zoeken. ‘Ik begrijp hun bezorgdheden, maar zulke acties kunnen niet door de beugel’, zegt hij in Het Nieuwsblad.

'Bobijntje is op'

De 25 agenten die gisteravond om 21.30 uur aan hun shift zouden beginnen op de interventiedienst van de politiezone Brussel-West gaven er gisteren onverwacht de brui aan. Via Whatsapp ontving de korpsleiding berichten waarin ze zich allemaal ziek melden.

‘Het is een spontane actie van mensen die helemaal kapot gewerkt zijn’, zegt Kris Verstraeten, politieman in Molenbeek en vakbondsafgevaardigde voor het VSOA. ‘De interventiedienst ontbreekt 11 hoofdinspecteurs op een totaal van 24 en 32 inspecteurs op een totaal van 140. De dienst kan eigenlijk alleen nog functioneren dankzij de goede wil van de overblijvers. Ik heb alle begrip voor de actie.’

'Ook de ochtendploeg heeft zich collectief ziek gemeld en de namiddagploeg zal door dezelfde "ziekte" getroffen zijn', aldus Verstraeten aan De Standaard. 'Er worden te veel oplapmiddelen en te weinig structurele oplossingen aangereikt. Het bobijntje is op door alle overuren die we niet kunnen recupereren.'

Aantal beloftes gedaan

Vrijdagmiddag vond overleg plaats tussen het politiecollege en de vakbonden. 'Er is weinig concreet uit de bus gekomen', verklaarder Verstraeten achteraf aan Belga. 'Er werden een aantal beloftes gedaan dat er maandag op het bijzonder politiecollege voorstellen komen om op zeer korte termijn een verschuiving en een betere verdeling van het aanwezige personeel te bekomen. Dat zou toch tijdelijk de problemen moet verhelpen.'

De avondploeg van de zone Brussel-West zou volgens Verstraeten dan ook gewoon aan haar shift beginnen. Maandag op het bijzonder politiecollege zou er meer duidelijkheid komen over maatregelen. 

Wat doet een interventieploeg?

Volgens korpschef Johan De Becker had de actie gisteravond geen gevolgen voor de bevolking. ‘We hebben de afwezigen allemaal kunnen vervangen met agenten uit de wijkafdelingen, die normaal om 22 uur sluiten’, zegt hij. ‘Maar zulke acties kunnen niet door de beugel. Ze hebben een lacune ­gevonden in hun statuut door zich ziek te melden. De actie is overigens niet gedragen door de vakbonden.’ Of de acties van vrijdag ook zonder gevolgen blijven voor de bevolking, is voorlopig onduidelijk.

Interventieteams onderscheiden zich van agenten in wijkdienst doordat hun werk een hogere urgentie vergt. Het interventieteam rukt uit telkens wanneer het noodnummer wordt gebeld en patrouilleert door de straten. Wijkagenten staan, net zoals interventieteams, zeer dicht bij het volk, maar treden vaak op in minder urgente kwesties.

Per nacht zijn er tientallen interventies in de vijf gemeenten van de politiezone, maar vooral in Molenbeek, dat sinds de aanslagen in Parijs gekend staat als terroristische hotspot. Om orde op zaken te stellen, kwam minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) na de aanslagen met het Kanaalplan.

Structureel tekort

Maar de beloofde versterking van vijftig federale agenten blijft uit, zegt De Becker. ‘In realiteit hadden we vorige week 34 extra manschappen. Daarnaast zitten we met een structureel tekort van 125 man. De druk is enorm door de strijd ­tegen het radicalisme. We zijn onderbemand en moeten overuren kloppen. Logisch dat ze versterking vragen.’

Bovendien worden de extra manschappen niet ingezet bij de interventieteams maar bij de wijkdienst, klinkt het.

De Becker wijst ook op het recente nieuws dat Brussel-West verhoudingsgewijs de kleinste federale dotatie krijgt van alle Brusselse politiezones. ‘Dus we moeten dringend extra ondersteuning krijgen. Morgen zitten we samen met alle betrokkenen om een oplossing te zoeken.’