Geloof in snel loonakkoord taant snel
Michèle Sioen, voorzitter van de Groep van Tien.

De hoop op een snel akkoord tussen vakbonden en werkgevers over de loonopslag de komende twee jaar is snel aan het vervliegen.

De boegbeelden van de vakbonden en de werkgevers steken deze middag in de Groep van Tien nog eens de koppen bijeen in het hoofdkwartier van het VBO. Om te praten over de loonopslag voor de komende twee jaar. Sommige toplui bij de bonden en de werkgevers geloofden in voor Nieuwjaar in een snel akkoord. Maar of de kaarten vandaag zo gunstig liggen is meer en meer de vraag.

Vanmorgen werd vanuit werkgeverskringen alvast een schot voor de boeg gelost. Er moet rekening worden gehouden met de recent hogere inflatieprognose van het Planbureau, luidde het in De Tijd. Meteen een signaal dat er minder ruimte is om de lonen te verhogen.

Dit moet bij de vakbonden op een koude steen gevallen zijn. Zij willen absoluut een loonopslag van minimaal 1,2 procent binnenhalen. Dit cijfer komt uit het voorlopige loonkostenrapport van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven (CRB). De bijstelling van de inflatie komt er op een moment dat de sociale partners nog altijd in afwachting zijn van het definitieve vastlegging van de beschikbare loonmarge.

De huidige overleg tussen de sociale partners is traditiegetrouw een zeer delicate evenwichtsoefening. Waarbij het niet alleen gaat over de loonopslag maar ook over de verlenging van akkoorden over de landingsbanen en swt (brugpensioen) en de verdeling van de welvaartsenveloppe over de verscheidene soorten uitkeringen. Dit laatste dossier lijkt ook nog niet echt beslissingsrijp te zijn, is te horen.

Bij de bonden gaan sowieso de knipperlichten branden wanneer de uitkeringen ter sprake komen. Omdat de onrust al bijzonder groot is over de wijze waarop de huidige regering Michel omspringt met de sociale zekerheid. Die is wellicht nog toegenomen na berichten waarin twijfel werd gezaaid of de overheid in de toekomst nog wel d’office de tekorten in de sociale zekerheid zal bijpassen.