Werkdagen van zes uur blijken te duur. Dat is vaststelling in Zweden nadat twee jaar lang in een rustoord geëxperimenteerd is met minder uren werken.

De daling van het aantal ziektedagen bij de 68 verzorgers van het rustoord in de Zweedse stad Gotenburg en de betere zorg voor de bewoners wegen niet op tegen de extrakosten, is de conclusie van het stadsbestuur. Er moesten immers 17 personeelsleden extra worden aangeworven. Goed voor een bijkomende uitgave van 12 miljoen Zweedse kronen (bijna 1,3 miljoen euro).

Gevolg is dat Gotenburg een punt zet achter het experimenteren met korte werken. De werkdag van zes uur is veel te duur om zoiets binnen onafzienbare tijd te veralgemenen, stelt Daniel Bernmar, die in de Zweedse stad politiek verantwoordelijk is voor de ouderenzorg.

Het afblazen van het korte werken-experiment in Gotenburg is een tegenvaller voor de pleitbezorgers van een verkorting van de arbeidstijd. De voorbije jaren werd de test in het rustoord ook buiten Zweden met argusogen gevolgd. Het Scandinavische land werd naar voor geschoven als het rolmodel.

Bernmar zelf zegt de hoop niet op te geven. Hij zegt uit te kijken naar andere experimenten. Hij blijft ervan overtuigd dat voor beroepen waarvoor heel wat fysieke inspanningen nodig zijn korter werken nodig is om het langer vol te houden.

Gotenburg telt overigens nog een tweede proeftuin voor korter werken. Waar de zesurige werkdag wel blijkt te werken. In de plaatselijke servicecenters van de Japanse autoconstructeur Toyota wordt al dertien jaar lang zes uur per dag gewerkt. Gecombineerd met een twee ploegensysteem. Een ochtend en een middagshift. Het is net als in het rustoord een kleinschalige test. In de servicecenters zijn 36 mechaniekers aan de slag.

Zoals in het rustoord is ook in de servicecenters van Toyota de ziekteuitval veel minder groot dan in het acht urensysteem, vertelde algemeen directeur Martin Banck onlangs aan de Brtise krant The Guardian . Bijkomend voordeel: het is veel makkelijker om personeel aan te trekken. Omdat ze veel minder last hebben van files tijdens het woon-werkverkeer. Het is ook de winstgevendheid van de servicecenters ten goede gekomen. Onder meer omdat het machinepark veel efficiënter benut kan worden. We maken een kwart meer winst, stelt Banck.