Koning Filip geeft in zijn kerst- en nieuwsjaarstoespraak een ‘boodschap van hoop’ mee. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar doen twijfel rijzen over de toekomst, maar volgens de koning ‘ligt een warme maatschappij binnen handbereik’.

Voor de meeste mensen zijn Kerstmis en de overgang van oud naar nieuw ‘dagen van geluk’. Maar dit geldt niet voor iedereen, aldus de koning, bijvoorbeeld mensen die afscheid moest nemen van een dierbare. ‘Dit jaar gaan mijn gedachten in het bijzonder uit naar de slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem, en naar hun naasten’, zegt Filip.

‘De gebeurtenissen van het afgelopen jaar, bij ons in België, in Europa en elders in de wereld, doen twijfels rijzen over de toekomst’, klinkt het. Velen zijn bijvoorbeeld ongerust over hun baan, inkomen of veiligheid. ‘Te veel jongeren denken dat zijzelf en hun kinderen het minder goed zullen hebben dan hun ouders. Te veel ouderen vragen zich af of ze nog wel mee zullen kunnen of mogen. Dit gevoel van onzekerheid, ontreddering, van woede zelfs, kan leiden tot een verlies van vertrouwen, ook in de instellingen.’

Maar de vorst komt met een ‘boodschap van hoop’. Daarbij verwijst hij naar waardevolle projecten waarvoor de burgers in heel het land zich engageren. De koning ziet bij die projecten ‘solidariteit en vrijgevigheid’ of mensen die ‘oprecht en echt met elkaar durven omgaan’. Vele jongeren en senioren ‘begrijpen dat er, om succes te hebben, moed nodig is om opnieuw te beginnen’.

‘Aan de grondslag van al deze voorbeelden ligt de wil om aan een wereld te bouwen waarin we elkaar in harde tijden steunen en elkaar helpen succesvol te zijn. Ze tonen aan dat een warmere maatschappij binnen handbereik ligt. Ze verdienen daarom meer aandacht’, aldus Koning Filip. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ze ook een dynamiek op gang kunnen brengen die onze instellingen verrijkt en die het vertrouwen in onze democratie versterkt. Dat is dan ook mijn vurigste wens, aan de vooravond van 2017, voor ons land - en voor Europa.’