Psychotherapeuten weer (even) vrije vogels
Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block Foto: Photo News

Het Grondwettelijk Hof heeft het luik over psychotherapie in de nieuwe wet over ggz-beroepen opgeschort. De erkenning van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen blijft wel overeind.

Sinds 1 september is een wet in voege waardoor klinisch pyschologen en klinisch orthopedagogen erkend worden door de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD). De wet bevat ook een luik over psychotherapie en bepaalt wie die behandeling mag uitvoeren: in de toekomst enkel mensen met een bepaald bachelor-diploma.

Maar ook therapeuten zonder zo’n universitair diploma, die nu al aan de slag zijn, werden in de erkenning meegenomen. Weliswaar onder bepaalde voorwaarden: zij zouden voortaan onder toezicht moeten werken van iemand die wel het juiste diploma heeft.

Enkele psychotherapeuten met een niet-universitair diploma hebben daartegen verzet aangetekend bij het Grondwettelijk Hof. Dat heeft nu de bepaling van het artikel over psychotherapie uit de bewuste wet opgeschort, in afwachting van een definitief oordeel.

De rest van de wet blijft wel geldig. Voor de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen verandert er niets. Voor de psychotherapeuten wel: zij kunnen vrij aan de slag blijven zoals voor 1 september.

‘De psychotherapeuten schieten daarmee weer eens in hun eigen voet’, zegt Koen Lowet, woordvoerder van de Belgische Federatie van Psychologen. ‘Want op deze manier kunnen zij later niet meegenomen worden in een eventuele financiering. Als het Grondwettelijk Hof daadwerkelijk het betreffende artikel zou vernietigen, zouden zij niet meer behoren tot de gezondheidszorg, met alle gevolgen van dien.’

Nog zo’n gevolg is dat therapeuten zich niet meer aan de wettelijke voorwaarden hoeven te houden, en dat de gezondheidsinspectie niet kan optreden bij klachten. Veel therapeuten hebben weliswaar eigen beroepscodes en eigen supervisie-kanalen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig