Zorgsector blijft onderbemand
Foto: jobat.be
Vijf jaar geleden was er een erg groot tekort aan verpleegkundigen en andere professionals in de zorg. Dat is nu verminderd. Maar er blijven nog steeds flink wat vacatures openstaan.

De instroom van jongeren in de job van verpleegkundige is jaarlijks met ruim 700 toegenomen. Maar de uitstroom, voornamelijk van gepensioneerden, is 4,5 keer zo groot. Dat leidt tot een tekort op jaarbasis van 2,13 procent.

Ook bij de tandartsen, huisartsen, kinesisten en apothekers blijft de balans ondanks de gestegen instroom negatief. Niet zo bij vroedvrouwen en ergotherapeuten, waar de instroom iets groter is. Bij de diëtisten dreigt zelfs echt een overschot.

Ook hebben velen de afgelopen vijf jaar een opleiding tot zorgkundige gevolgd: er komen jaarlijks ruim 2.200 nieuwe zorgkundigen in Vlaanderen op de markt, en er gaan er maar 1.400 met pensioen.

(lees verder onder de grafiek)

‘Op zich geen probleem’, zegt de Vlaamse zorgambassadeur Lon Holtzer, ‘want door de vergrijzing zal de vraag naar zorgkundigen de komende jaren zeer groot blijven.’

Campagne

Holtzer voert al vijf jaar campagne voor de sector met de slogan ‘Een zorgjob? Ik ga ervoor’. Ze vindt de globale balans positief: ‘Als we niets ondernomen hadden, was de situatie op de werkvloer vandaag veel slechter geweest.’ Ze waarschuwt dat er nog een grote uitstroom zit aan te komen: ‘Onze arbeidsmarkt vergrijst veel sneller dan andere sectoren, omdat de sector vooral op personeel drijft. En de babyboomers zitten ook bij ons. We zijn er nog niet.’