Eerste test van instaptoets lerarenopleiding
Foto: An Nelissen

Zesduizend eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding hebben deelgenomen aan de eerste testafname van de instaptoets. Die toets moet studenten die leraar willen worden inzicht geven in hun startcompetenties en helpen hun keuze kracht bij te zetten. Zo krijgen ze zicht op wat de lerarenopleiding van hen verwacht.

De studenten kregen uniforme tests voorgelegd die peilden naar hun vaardigheden in het Nederlands en naar hun motivatie en studievaardigheden. Studenten lager onderwijs kregen daarnaast ook een test Frans en wiskunde, aldus de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).

Bij de instaptoets Nederlands behaalde 70 procent voldoende scores. Een voldoende score betekent dat de student geen extra begeleidingstraject nodig zou hebben bij de start van de opleiding. Bij de instaptoets Frans, waarbij de vaardigheden lezen en luisteren werden getest, behaalde 50 procent voldoende scores. De helft daarvan behaalde zelfs al het niveau dat verwacht wordt bij uitstroom. Bij wiskunde behaalde 65 procent voldoende scores.

Uit de bevraging die werd voorgelegd aan de studenten, bleek dat wiskunde als moeilijkste test wordt bestempeld, gevolgd door Frans. Verder bleek dat studenten lager onderwijs gemiddeld de hoogste scores behalen op de instaptoets Nederlands. Studenten die al een jaar iets anders hadden gestudeerd, of al een studie achter de rug hadden, behaalden gemiddeld hogere scores op de tests dan studenten die zich voor het eerst hadden ingeschreven voor een studie in het hoger onderwijs.

Verplicht, niet bindend

Meer dan 85 procent van de bevraagde studenten gaf aan de instaptoets nuttig en zinvol te vinden, aldus nog de VLHORA.

Volgend academiejaar zal de instaptoets verplicht maar niet-bindend worden afgenomen voordat een student zich in de bachelor lerarenopleiding aan de hogescholen zal kunnen inschrijven.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in