UGent wil proffen niet meer alleen bij studentes laten
Foto: BELGA

Om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, moeten aan de UGent een-op-eengesprekken in afgesloten ruimtes vermeden worden. Niet alle proffen lijken echter het voorstel te steunen. Ook voor de vrouwenraad lijkt het erop dat we aan het ‘doorschieten’ zijn.

Het voorstel om geen een-op-een ondervragingen meer toe te laten is een van de tien maatregelen die een externe commissie voorstelt om ongepast gedrag onmogelijk te maken. Het alternatief is een transparante ruimte met een glazen wand. Dat is voor de externe commissie de ideale omgeving voor een mondeling examen.

Het advies is een rechtstreeks gevolg van de heisa rond machtsmisbruik en seksuele intimidatie door een prof in de vakgroep letteren. De universiteit kreeg het verwijt klachten onder de mat te vegen. De commissie spreekt de universiteit nu vrij, maar stelt op het vlak van transparantie heel wat pijnpunten vast. Tien maatregelen moeten orde op zaken stellen.

Rector De Paepe zegt bij toekomstige bouwprojecten rekening te zullen houden met het voorstel voor de transparante ruimtes. ‘In tussentijd kunnen we ervoor zorgen dat de deur altijd open blijft of dat een tweede student aanwezig is in het lokaal’, aldus De Paepe.

Onder de proffen van de Gentse Universiteit wordt het voorstel niet unaniem positief onthaald. Zo zegt Rik Van de Walle, decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur dat hij van plan is wel door te gaan met een-op-een-gesprekken. Een aantal collega’s sneert ook naar het voorstel.

 

 

Ook de Vrouwenraad vindt het voorstel van de Commissie een stap te ver. ‘Ik ben blij dat de Gentse universiteit maatregelen neemt tegen grensoverschrijdend gedrag,’ zegt voorzitster Magda De Meyer. ‘Maar laten we het hoofd koel houden.’ Rectoren van andere universiteiten geven aan dat ze ook niet van plan zijn om het Gentse voorstel te volgen.

Klachten bundelen

Naast het vernieuwde mondelinge examen, vraagt de Gentse commissie ook de evaluatieformulieren voor de docenten uit te breiden, en om slachtoffers van seksuele intimidatie op te vangen op één website die alle informatie bundelt en één servicecentrum waar iedereen terechtkan. Rector De Paepe hoopt de maatregelen tegen volgend academiejaar te kunnen uitvoeren. ‘Zodat we zo snel mogelijk de drempel tot het melden van misbruik verlagen.’

Ondertussen loopt de tuchtzaak tegen de betrokken professor nog. Hij deed wel al afstand van zijn takenpakket.