Francken pleit voor kerststal, maar zijn thuisgemeente heeft er geen
Theo Francken (N-VA) Foto: Katrijn Van Giel

De kerststalrel in Holsbeek krijgt een opmerkelijk staartje. In buurgemeente Lubbeek, waar Theo Francken (N-VA) titelhoudend burgemeester is, staan noch stal noch boom ‘om de neutraliteit te garanderen’.

De afgelopen dagen was er ophef in Holsbeek over het weghalen (en daarna weer terugplaatsen) van een kerststal in de lokettenhal van het gemeentehuis. Enkele inwoners hadden volgens CD&V-burgemeester Hans Eyssen geklaagd over de stal omdat ze in strijd zou zijn met de neutraliteit in overheidsgebouwen.

De lokale N-VA-afdeling lanceerde uit protest een oproep om bij de volgende gemeenteraad kerststalletjes mee te brengen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) retweette het initiatief en stelde dat een aanval op ‘onze normen en waarden’ onaanvaardbaar is.

Gesloten en open herbergen

Vanochtend nog kwam het tot een onzacht botsen met CD&V-voorzitter Wouter Beke, die in een vlammend opiniestuk in De Morgen stelde dat Francken niet zomaar ‘kan pleiten voor een kerststal in de publieke ruimte - al tweeduizend jaar het symbool van een gezin op de vlucht - en het beeld blijven oproepen dat de herberg vol zit wanneer je een Syrisch vluchtelingengezin wilt opvangen’.

Francken antwoordde dat Beke zelf in zijn thuisgemeente Leopoldsburg de ‘herberg’ heeft gesloten en dat Franckens thuisgemeente Lubbeek wel nog 200 vluchtelingen opvangt.

Geen kerststal in Lubbeek

Al lijkt die vergelijking met thuisgemeenten niet altijd in het voordeel van de staatssecretaris. Naar aanleiding van de kerststalrel in Holsbeek stuurde Het Laatste Nieuws een reporter naar Lubbeek, waar Francken titelhoudend burgemeester is, om te kijken hoe het gemeentehuis daar versierd is.

Opmerkelijke conclusie: binnen het gebouw zijn noch kerststal noch kerstboom te bespeuren. De gemeente gaat er immers prat op om ‘de neutraliteit te garanderen’.

'Gewoon geen gewoonte'

Maar daar is de staatssecretaris niet mee akkoord. In een reactie op Facebook meldt hij dat zijn collega waarnemend burgemeester Tania Roskams woorden in de mond gelegd zijn. 'In Lubbeek staat geen kerstboom', zegt Francken. 'Niet omwille van de neutraliteit maar we hebben gewoon niet de gewoonte om er een te zetten. Neutraliteit heeft er niets mee te maken.'

'Ik heb nooit gepleit dat er in elk gemeentehuis in Vlaanderen een kerstboom moet staan. Ik heb me enkel verzet tegen het wegnemen van de kerststal omdat "mensen zich eraan storen". Ik verzet me tegen het opgeven van tradities omdat enkelingen zich tegenwoordig aan zowat alles storen.'

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig