Noels: ‘Je zou stilaan denken dat containers goud bevatten’
Foto: Photo News

Als niemand de miljardeninvesteringen durft te evalueren, zullen we volgens Geert Noels met het Saeftinghedok in dezelfde val lopen als met het Deurganckdok.

Geert Noels, de hoofdeconoom van Econopolis, pleit in een opiniestuk voor een kritische analyse van grote investeringen in de haven van Antwerpen. Volgens hem stelt niemand zich nog vragen over het ‘axioma’ dat de haven een groeimotor van de Belgische economie is. Niet de containertrafiek maar de maakindustrie is de motor geweest van de welvaart, zegt hij.

‘De analyses die worden gemaakt over de Antwerpse haven en die investeringen al decennia bepalen, hebben al van bij de start conceptiefouten, waardoor – tenzij we ze bijstellen – we in de toekomst verkeerde beleidskeuzes en investeringen zullen blijven maken.’

Zo wordt het succes van de haven vooral gemeten in volume. Dat zou volgens hem beter in jobs en toegevoegde waarde gebeuren. Er wordt bijvoorbeeld ook geen rekening gehouden met de totale maatschappelijke kosten van investeringen, zoals vervuiling en congestie.

Alternatieven

Het Deurganckdok bracht niet de verhoopte resultaten op, schrijft Noels. En het dok bracht ook veel kosten met zich mee, zoals een bijkomende spoortunnel en jaarlijkse baggerkosten. ‘Dit laatste alleen al betekende tot enkele jaren geleden zo’n 45.000 euro per job per jaar.’ Het dok legde ook beslag op open ruimte en polderland.

‘Je zou stilaan denken dat containers goud bevatten’, aldus de econoom, die een alternatief voorstelt. De miljardeninvesteringen in de haven zouden ook gebruikt kunnen worden om in dezelfde sector op een andere plaats betere resultaten te behalen. Hij denkt bijvoorbeeld aan diepzeeterminals voor de kust. Investeringen in andere sectoren leveren volgens hem ook een hogere return voor de Vlaamse economie.

Evaluatie

Volgens Noels levert bulklogistiek niet genoeg toegevoegde waarde om uitdagingen zoals toponderwijs en de dure sociale zekerheid te dragen. ‘Als het helpt om andere activiteiten aan te trekken of concurrentieel te maken, dan kan het daartoe bijdragen. Maar dan zal dit objectief moeten worden bewezen, en selectiever moeten gebeuren.’

Hij juicht de beslissing van minister-president Geert Bourgeois toe om nieuwe investeringen te vergelijken met alternatieven. ‘Vooraleer we de vergissing van het Deurganckdok herhalen met de bouw van het Saeftinghedok, is een grondige en objectieve evaluatie op zijn plaats.’