Homans: ‘Staan geloofsovertuigingen boven beleefdheidsvormen?’
Foto: Photo News

Vlaams minister van Integratie Liesbeth Homans (N-VA) reageert scherp op de kritiek van Unia op ‘huwelijksschepen’ Alain Courtois. ‘Gedragsregels moeten door iedereen gerespecteerd worden’, vindt Homans.

De Brusselse MR-schepen weigerde een aantal koppels te trouwen omdat de bruid om religieuze redenen zijn hand niet wou schudden.

Unia-directrice Els Keytsman beschuldigt Courtois van etnocentrisme in een opiniestuk op deredactie.be. ‘Groeten gebeurt anders naargelang de plaats’, stelt ze. Ook vindt ze dat burgers niet ‘neutraal’ moeten handelen tegenover de overheid, wel moet de burger een neutrale dienstverlening genieten. Huwelijken weigeren, kan voor haar dus niet.

‘Hij heeft een gewetensbezwaar vanwege een persoonlijke overtuiging’, zei ze eerder al aan onze krant. ‘Dat zet de deur open om een huwelijk te weigeren om andere redenen.’

Minister Homans is het niet eens met de kritiek van Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum. ‘Om harmonieus te kunnen samenleven, gelden er gedragsregels in onze openbare ruimtes die door iedereen gerespecteerd moeten worden’, reageert ze in een opiniestuk op Knack. ‘De hand schudden - een beleefdheidsgebruik - is zo een gedragsregel.’

Iedereen toelaten om volgens zijn eigen gewoonteregels te leven, leidt volgens Homans ook tot ongelijke kansen. ‘Een vrouw die de hand van een mannelijke schepen weigert te schudden, zal ook de hand van een mannelijke werkgever weigeren te schudden.’

Een hand weigeren druist in tegen het principe van samenleven in diversiteit en is in dit geval een teken van een religieus extremistisch gedachtegoed, klinkt het. ‘Als iedereen volgens zijn of haar eigen gewoontes, riten, enz. - moet kunnen leven, vrees ik dat er van samenleven nog weinig sprake zal zijn.’