Brussels schepen: 'Geen hand, geen huwelijk'
Brussels MR-schepen Alain Courtois Foto: Imageglobe
Wie hem niet de hand schudt, wil hij niet trouwen. Schepen Alain Courtois begeeft zich juridisch op dun ijs.

'Ik wil geen religie in het stadhuis, dit is neutraal terrein.’ Brussels MR-schepen Alain Courtois weigerde tussen 2012 en 2015 een joods, een protestants en zes islamitische koppels te trouwen. RTBF bracht het nieuws deze week uit. Telkens wou de vrouw hem geen hand te geven. ‘Altijd om religieuze redenen’, vertelt Courtois. ‘Ik was gechoqueerd, dit is totaal onaanvaardbaar, het gaat om het principe van beleefdheid.’

Overtreedt de MR-schepen daarmee de wet? Zelf ziet hij geen enkel probleem. ‘Ik zeg niet dat de koppels niet mogen huwen, ik laat alleen weten dat ik er zelf niet toe in staat ben. Ze mogen altijd in een andere gemeente of bij een andere schepen trouwen. Er heeft overigens nog niemand een klacht ingediend.

Tegen de rechtsstaat

‘De hand schudden is natuurlijk geen juridische voorwaarde voor een burgerlijk huwelijk’, legt professor rechtsgeleerdheid Frank Fleerackers (KU Leuven) uit. Toch ziet hij argumenten waarop Courtois zich zou kunnen beroepen, mocht het ooit tot een rechtszaak komen. ‘Het huwelijk is een plechtig contract, waar de wetgever in het verleden veel waarde aan heeft gehecht. Als het huwelijk zo’n belangrijke pijler is, maar iemand zich met een teken – de weigering van een handdruk – onttrekt aan onze rechtsstaat en onze algemene rechtsbeginselen en zo de sharia boven onze wetgeving plaatst, dan kan men zich de vraag stellen of we die persoon moeten toelaten om te trouwen.’