OHL-trainers Ferrera en Asselman na disciplinaire soap geschorst
Foto: Photo News

De Geschillencommissie Betaald Voetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdagavond na een soap van drie weken uiteindelijk een week schorsing en 100 euro boete opgelegd aan Emilio Ferrera en Patrick Asselman, respectievelijk de hoofd- en hulptrainer van Oud-Heverlee Leuven.

“Uit alle getuigenissen staat vast dat Asselman zich na het affluiten van de wedstrijd naar scheidsrechter Nathan Verboomen begaf en hem verweet een zwakke wedstrijd gefloten te hebben. Volgens Verboomen werd zelfs uitdrukkelijk gesteld dat ‘hij het niet waard was om op dit niveau te fluiten’“, steekt de Geschillencommissie van wal. “Van een trainer en een T3 mag verwacht worden dat ze scheidsrechterlijke beslissingen erkennen en respecteren. Dat is hier niet het geval geweest. De commissie stelt vast dat Asselman niet aan zijn proefstuk is voor soortgelijke inbreuken.” Asselman ziet ook een voorwaardelijke sanctie (20/09) tot uitvoering gebracht worden.

“Uit alle getuigenissen blijkt dat Ferrera zonder toelating het scheidsrechterslokaal betrad. Verboomen vroeg tevergeefs om dit lokaal te verlaten. Er kan bezwaarlijk ontkend worden dat Ferrera met zijn voet de deur blokkeerde om zijn verhaal te kunnen doen bij de scheidsrechter. Ook van een hoofdtrainer mag verwacht worden dat hij niet ongevraagd het scheidsrechterslokaal betreedt. Bij het bepalen van de strafmaat hield de commissie rekening met de diverse disciplinaire precedenten van Ferrera”, wendt de Geschillencommissie zich tot Ferrera. Ook zijn voorwaardelijke straf (23/09, één week schorsing) wordt effectief.

De zaak kwam op 22 november voor het eerst voor en werd twee weken later hernomen. Het trainersduo van OHL sprak het scheidsrechtersverslag tegen en dus waren de getuigenissen van de scheidsrechter en zijn assistenten nodig. In de zitting van 6 december was hoofdscheidsrechter Lawrence wel aanwezig, maar de andere officials lieten wegens werkverplichtingen verstek. De Leuvenaars eisten ook hun getuigenissen en opnieuw werd de zaak een week uitgesteld. Nadat ook de assistenten gehoord waren, verkregen Ferrera en Asselman strafvermindering. Het Bondsparket vroeg immers twee weken schorsing.

Helemaal afgelopen is de disciplinaire soap nog niet. OHL kan nog in beroep gaan en moet dan vrijdag met zijn trainers verschijnen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep.