België mocht leukemie-patiënt zonder papieren niet uitwijzen
In het ziekenhuis werd bij de man leukemie vastgesteld Foto: Joris Herregods

Het Europees Hof voor Mensenrechten in Straatsburg heeft de Belgische staat veroordeeld tot het betalen van 5.000 euro aan de familie van M. Paposhvili. Volgens het Hof heeft ons land onvoldoende onderzoek gedaan naar de medische toestand van deze man uit Georgië die teruggestuurd werd naar zijn land. Hij is in juni jongstleden overleden.

M. Paposhvili kwam in 1998 aan in België, samen met zijn vrouw en hun eerste kindje. Het koppel kreeg later nog twee kinderen.

Tussen 1998 en 2007 werd de man meerdere keren veroordeeld voor diefstal met geweld en deelname aan activiteiten van een misdadigersbende. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis bleek hij aan leukemie en TBC te lijden. De man deed een aantal aanvragen voor regularisering om ‘uitzonderlijke’ en om ‘medische’ redenen. Die werden verworpen.

Hij kreeg verschillende keren het bevel om het Belgische grondgebied te verlaten, maar die bevelen werden niet uitgevoerd vanwege zijn medische situatie.

Het Hof oordeelt nu dat België artikels 3 en 8 van de Europese Conventie van de Rechten van de mens geschonden heeft door de man terug te sturen. De familie van M. Paposhvili had een verblijfsvergunning zonder beperkingen gekregen in 2009.

De Liga voor Mensenrechten is tevreden met het arrest, omdat het België oproept om zijn administratieve optreden tegenover zieke vreemdelingen te wijzigen. De Liga benadrukt ook dat het delinquente verleden van de man niet in aanmerking is genomen.