Raadkamer stelt zaak treinramp Wetteren onbepaald uit na vraag voor bijkomend onderzoek
Foto: Photo News

De zaak van de treinramp in het Oost-Vlaamse Wetteren op 4 mei 2013, waardoor het giftige acrylonitril vrijkwam en een 64-jarige man in zijn woning in Wetteren overleed, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist, na een vraag voor bijkomend onderzoek.

De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen had een “ontslag van onderzoek wegens overlijden” gevorderd. Als de raadkamer daarmee instemt, betekent het dat er geen rechtszaak komt. De reden daarvoor is het overlijden van de machinist in juni 2015.

Uit onderzoek bleek dat het ongeval “volledig en uitsluitend” aan zijn fout te wijten was. De man reed namelijk 84 kilometer per uur op een plaats waar de snelheid tot 40 kilometer per uur beperkt was. Er konden verder ook geen technische of veiligheidstekortkomingen ten laste gelegd worden aan anderen dan de bestuurder.

Een van de belanghebbende partijen diende echter een vraag voor bijkomend onderzoek in, waarover eerst geoordeeld moet worden. “Het verzoekschrift zal worden overgemaakt aan het parket, dat op zijn beurt een advies zal moeten uitbrengen zowel nopens de ontvankelijkheid als nopens de gegrondheid aan de onderzoeksrechter. Pas nadat deze laatste de beslissing tot al dan niet uitvoering van de inhoud van het verzoekschrift zal hebben genomen en in acht genomen de beroepsmogelijkheden, kan de zaak in haar definitieve plooi worden gelegd”, zegt parketwoordvoerster Sarah Demeyer.