Vakbonden: “Directie slaat de deur dicht”
Foto: BELGA

De directie van AXA Belgium heeft dinsdag een nieuwe vergadering met de syndicale delegatie -in het kader van de aangekondigde 650 ontslagen- verlaten, zo meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront. De directie zou verklaard hebben dat ze geen mandaat heeft gekregen om te antwoorden op de tegenvoorstellen van de vakbonden.

AXA Belgium kondigde in september aan dat er bij de verzekeringsmaatschappij de volgende twee jaar tot 650 banen moeten verdwijnen. Maar de sociale onderhandelingen lopen erg moeilijk. Vorige week kwam het al tot een confrontatie, waarbij de CEO uiteindelijk zijn verontschuldigingen aanbood.

Dinsdag kwam het opnieuw tot een impasse. Volgens de vakbonden wil de directie niet ingaan op de alternatieven voor ontslagen, zoals brugpensioen (SWT), aldus ACLVB-vertegenwoordiger Dominique Calistri namens het vakbondsfront. De bonden vinden het ook onaanvaardbaar dat de directie wil raken aan de lonen en extralegale voordelen van het resterende personeel.

Voor het einde van het jaar staan nog twee vergaderingen met de syndicale delegatie gepland, maar de vakbonden twijfelen of die zullen plaatsvinden. De directie wil geen commentaar geven op de inhoud van de lopende onderhandelingen, maar beklemtoont wel dat ze de werkzaamheden met de vakbondsvertegenwoordigers wil voortzetten en hoopt tegen het einde van het jaar een akkoord te bereiken.