Watteeuw: ’Oplossingen Voka komen aan bod in Gentse mobiliteitsplan’
Filip Watteeuw Foto: fvv

Negen van de tien oplossingen die Voka Oost-Vlaanderen suggereert om de mobiliteit in Gent te verbeteren, zitten al vervat in het mobiliteitsplan. Dat zegt de Gentse mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) als reactie op een mobiliteitsenquête van de werkgeversorganisatie.

Uit de enquête van Voka bij duizend ondernemers en werkenden in Gent blijkt dat 7 op de 10 ondervraagden vreest dat de mobiliteit in de stad zal verslechteren na het invoeren van het nieuwe mobiliteitsplan. De nadruk ligt te weinig op de economische impact, klinkt het. Toch is de situatie laten zoals ze nu is geen optie, beseft de organisatie. Daarom schuift Voka zelf een reeks van tien maatregelen naar voor.

Watteeuw toont begrip voor de zorgen, maar stelt vooral vast dat bijna alle oplossingen die Voka voorstelt momenteel al deel uitmaken van het plan. Hij wijst er ook op dat de meeste vermelde knelpunten vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap.

‘Momenteel werken we aan alle kruispunten van de R40 om de doorstroming te verbeteren, er worden nog voor 3 april 2017 (startdatum) meer dan 1.800 extra P+R’s gecreëerd en door de invoering van het circulatieplan zal de snelheid van het openbaar vervoer er gevoelig op vooruit gaan. (...) Enkel de voorgestelde oplossing in het voorzien van extra parkeerplaatsen in de binnenstad, is niet mogelijk. Daarvoor hebben we te weinig ruimte.’

De Gentse mobiliteitsschepen is het wel oneens met de conclusie van Voka dat de stad te weinig gebruikmaakt van technologieën om de mobiliteit te verteren. ‘Begin 2017 lanceren we onze parkeerapp waarmee werknemers kunnen parkeren op de parkeerplaatsen binnen de betalende zone.’ Ook wijst Watteeuw erop dat voor het monitoren en sturen van de verkeersstromen gebruikt gemaakt worden van Waylay, TomTom en andere technologieën.