Bruggeling ziet toerist graag komen
De toeristen blijven welkom in Brugge. Foto: Photo News

Bruggelingen houden nog steeds van toeristen. Amper 1 op de 10 inwoners ervaart meer nadelen dan voordelen. Dat blijkt uit een onderzoek van Toerisme Vlaanderen en de stad Brugge.

‘Er is vaak een haat-liefde verhoudingen tussen de Bruggelingen en zijn perceptie op toerisme, maar uiteindelijk drijft liefde altijd boven’, vat Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) de resultaten van een enquête samen. 2.500 Bruggelingen werden bevraagd, 37 procent antwoordde.

Uit de cijfers blijkt dat nagenoeg alle Bruggelingen het toerisme steunen en dat de stad een toeristische bestemming moet blijven. De Bruggeling is ook fier op zijn woonplaats en draagt dat graag uit.

Tips

De respondenten hopen meer betrokken te worden bij het toeristisch beleid van de stad en geeft zelfs concrete tips. Zo willen ze Brugge ‘s avonds aantrekkelijker maken, willen ze de kalme periodes beter benutten en ook de rustige plaatsen in en rond Brugge uitspelen. De inwoners denken ook dat het toerisme helpt om het patrimonium in stand te houden en de lokale economie te versterken.

Maar er is ook een keerzijde. Twee derde van de Bruggelingen denken dat het leven duurder is door het toerisme, en evenveel respondenten mijden de stad omdat het er vaak te druk is. Een vierde vindt ook dat toeristen zorgen voor overlast.

Hoe zit het in andere steden?

Toerisme Vlaanderen wil nu gelijkaardige studies uitvoeren in Gent en Antwerpen. Dan kunnen de resultaten optimaal vergeleken worden om een vervolgtraject uit te stippelen. Zo kan men aan de slag met de belangrijkste conclusies.